Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 21 marca 2024

Remont pralni ostatnim akcentem termomodernizacji

Rozpoczęty w 2019 r. projekt termomodernizacji właśnie dobiegł końca. Za blisko 55 mln zł poddano rewitalizacji 11 budynków szpitala. Zyskały one nie tylko nową elewację, ale m.in. instalację CO i wodno-kanalizacyjną, wymieniono także stolarkę okienną i drzwiową oraz oprawy oświetleniowe na nowe, energooszczędne.

Jednym z celów projektu było bowiem przejście szpitala na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Inne założenia to podwyższenie standardu oraz wizerunku budynków opieki medycznej, uzyskanie efektu komfortu cieplnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa cieplnego w budynkach. Wyremontowana za 5,7 mln zł pralnia była ostatnim budynkiem poddanym termomodernizacji.

– To ponownie powód do radości, kończymy bowiem w szpitalu kolejną dużą inwestycję – powiedział prezes zarządu szpitala dr Marek Działoszyński, przypominając pomoc jakiej udzielili w fazie walki o fundusze na realizację projektu poseł Waldemar Sługocki i ówczesna marszałek woj. lubuskiego, a dziś poseł Elżbieta Polak. – Najważniejsze, że diametralnie poprawiły się warunki pracy głównie zatrudnionych tu kobiet, przez ręce których przechodzą tony prania. To bardzo ważna dla szpitala praca, za którą dziękuję – podkreślił.

Grzegorz Potęga, członek Zarządu Województwa Lubuskiego, zwrócił uwagę, że 11 wyremontowanych obiektów robi wrażenie. – Wśród nich są takie elementy, jak właśnie pralnia, bez których trudno wyobrazić sobie pracę szpitala. Stąd nasze zaangażowanie w tego rodzaju projekty – zaznaczył. Zwrócił również uwagę, że w finansowaniu termomodernizacji ani jedna złotówka nie pochodziła ze środków centralnych. – Nie godzimy się na taki sposób finansowania inwestycji w ochronie zdrowia na terenie województwa lubuskiego – podkreślił.

Sebastian Ciemnoczołowski, Główny Specjalista ds. Rozwoju szpitala, dziękował zarządowi województwa za zaangażowanie w pozyskanie środków. – Bez nich ta ogromna inwestycja nie mogłaby się wydarzyć – powiedział. Dodał, że termomodernizacja w bardzo dużym zakresie przyczyniła się do ograniczenia kosztów utrzymania, co miało znaczenie podczas wzrostu cen energii w kraju. – No i mamy najbardziej widoczny efekt wizualny. Dziś szpital wreszcie tworzy jedną całość. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili – powiedział.

– Pralnia pod względem budowlano-instalacyjnym została gruntownie zmodernizowana. Wykonano bardzo duży zakres robót, a, co warto podkreślić, roboty prowadzone były bez przerw w pracy pralni, za co należą się brawa i podziękowania dla wykonawcy i osób dla zatrudnionych na tym odcinku szpitala – powiedział Paweł Urbański – kierownik Działu Inwestycji i Remontów.

Właśnie ten aspekt podkreśli również Grzegorz Sachar, z Biura Obsługi Budownictwa GOKA, firmy, która realizowała termomodernizację pralni. – Prace trwały około 8 miesięcy, ale dzięki współpracy z panią kierownik udało się te elementy jakoś poskładać – zauważył.

– Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu, z czego najbardziej zadowoleni są nasi pracownicy. Było ciężko, ale – patrząc na efekt – było warto – dodała Daria Hic, kierownik szpitalnej pralni.

Warto dodać, że pierwsze prace projektowe stanowiące materiał wyjściowy do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego zostały wykonane w ramach pracy dyplomowej Oskara Nalepy studenta Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego pt. “Koncepcja projektowa przebudowy i remontu budynku pralni na terenie Szpitala Uniwersyteckiego im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze”. Jak podkreśla Paweł Urbański, praca ta pozwoliła zidentyfikować wiele problemów realizacyjnych, których znajomość wpłynęła na możliwość ich rozwiązania na etapie projektu, a tym samym skróciła okres realizacji zadania.


TERMOMODERNIZACJA W FORMIE PREZENTACJI WIDEO:


TERMOMODERNIZACJA W LICZBACH:

Całkowita wartość projektu: 54 656 679,41 zł

 • Wydatki kwalifikowalne:  48 462 720,06 zł
 • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 41 193 311,95 zł
 • Dotacja z budżetu Województwa Lubuskiego:  5 590 631,76 zł
 • Środki finansowe Szpitala: 7 872 735,70 zł

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 11

Budynki objęte termomodernizacją: budynek “B”, “B1” (+ łącznik pomiędzy budynkami “B” i “C”), “U” i “R”, “C”, “C1”, “E”, “D”, “L”, “G”.

Inwestycja realizowana od grudnia 2019 r.

 • Wymieniono ponad 1 000 okien różnej wielkości
 • Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi i bramy zewnętrzne): 37 sztuk
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem: ok. 14 tys. m2
 • Wymieniono ok. 3 800 kompletów opraw oświetleniowych

Wykonawcy:

 • Mostostal Zabrze: budynek “B”, “B1” (+ łącznik pomiędzy budynkami “B” i “C”), “U” i “R”, “C”, “C1”, “E”, “D”.
 • Constructo Sp. z o.o. Sp. k.: budynek „L”.
 • Biuro Obsługi Budownictwa „GOKA” Grzegorz Sachar: budynek „G” (pralnia).

TERMOMODERNIZACJA PRALNI

Całkowity koszt inwestycji: 5 674 605,00 zł

 • Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 4 406 119,29 zł
 • Środki własne – 47 549,71 zł
 • Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego 1 220 936,00 zł

Pralnia w liczbach:

 • W 2023 roku wyprano ok. 460 000 kg bielizny
 • Średnio miesięcznie przez ręce pracowników przechodzi ok. 38 000 kg prania
 • Liczba osób zatrudnionych: 27 osób (w tym: 2 konserwatorów, 2 szwaczki, 21 praczek, 1 pracownik biurowy, 1 kierownik)
 • W ostatnich latach, sukcesywnie wprowadzane są nowe rozwiązania, usprawniające pracę, m.in. automatyczny system dozujący środki piorąco-dezynfekcyjne do pralnico-wirówek, informatyczny system RFID do identyfikacji obrotu bielizny pościelowej