Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 19 sierpnia 2021

Rehabilitacja zdrowotna dzięki unijnemu wsparciu

Dzięki umowie podpisanej przez prezesa zarządu szpitala Marka Działoszyńskiego z Urzędem Marszałkowskim Woj. Lubuskiego jesteśmy beneficjentem „Programu rehabilitacji zdrowotnej”, z którego będą mogli skorzystać mieszkańcy Zielonej Góry i powiatów zielonogórskiego, nowosolskiego i krośnieńskiego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do świadczeń rehabilitacji medycznej dla min. 300 osób w wieku aktywności zawodowej. Programem objętych zostanie min. 172 kobiet i min. 90 osób po 50 roku życia. Dotyczy on osób obciążonych schorzeniami układu ruchu i/lub obwodowego układu nerwowego wynikającymi ze sposobu wykonywania pracy, a przez to narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub zagrożonych pogłębieniem wykluczenia zawodowego. Program zakłada przywrócenie im pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności utrzymującej zdolność do kontynuacji lub podjęcia zatrudnienia wskutek objęcia kompleksową opieką rehabilitacji medycznej. Na osoby cierpiące m.in. na zespoły bólowe kręgosłupa, martwicę kości nadgarstka, czy zespół cieśni nadgarstka czeka fizykoterapia, kinezyterapia, masaż leczniczy i wiele innych zabiegów.


O zakwalifikowaniu do programu decydować będzie status aktywności zawodowej. Możliwość skorzystania z form rehabilitacji wyniknie w trakcie kwalifikacji medycznej, która opiera się na badaniu lekarskim, badaniu ankietowym, diagnozie funkcjonalnej i wiąże się z ustaleniem rokowania co do poprawy stanu zdrowia. Każdy z pacjentów ma więc indywidualnie dobraną formę rehabilitacji. Okres realizacji Programu przypada na lata 2021-2023
Wartość projektu dla Szpitala Uniwersyteckiego wynosi 1 169 269,06 zł, z czego większość, bo 85 proc. pochodzić będzie ze Unii Europejskiej (993 878,70 zł). Wkład własny to 15 proc. (175 390,36 zł).


Zielonogórski szpital znalazł się wśród czterech lubuskich jednostek leczniczych, które mają świadczyć usługi rehabilitacyjne dzięki unijnej pomocy finansowej. W ramach działań projektowych wsparciem objętych zostanie 1420 osób z terenu województwa lubuskiego, w tym 384 osoby po 50 roku życia. Zadanie realizować będą również Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Pałac” w Przełazach, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze oraz Agnieszka Bażant „ Rehabilitacja” ze Strzelec Krajeńskich.


Łączna wartość 4 projektów wynosi 3,8 mln zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Społecznego to 3,2 mln zł.