Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 12 czerwca 2019

Radiolog z międzynarodowym doświadczeniem

Do grona naszych wybitnych specjalistów dołączył radiolog – dr n. med. Bartosz Żabicki. Swoją wiedzę i umiejętności w zakresie radiologii zabiegowej zdobywał m.in. w Hamburgu, Monachium i Magdeburgu. W swojej pracy stosuje techniki radiologii interwencyjnej, które często pozwalają osiągnąć efekt porównywalny do otwartych, rozległych zabiegów chirurgicznych , zwłaszcza w zakresie chirurgii naczyniowej. Techniki te są także istotnym uzupełnieniem diagnostyki oraz terapii onkologicznej czy też wsparciem dla technik endoskopowych i zabiegów chirurgicznych praktycznie we wszystkich dyscyplinach klinicznych. W wielu przypadkach są jedyną możliwą bądź zalecaną metoda leczenia.

Dr B. Żabicki jest specjalistą radiologiem i poza diagnostyką obrazową zajmuje się radiologią interwencyjną czyli wykonywaniem małoinwazyjnych zabiegów wewnątrznaczyniowych i pozanaczyniowych pod kontrolą fluoroskopii rentgenowskiej, ultrasonografii oraz pod kontrolą tomografii komputerowej. Jest autorem i współautorem licznych publikacji z zakresu radiologii zabiegowej.

Odbywał staże w Hamburgu, Monachium oraz uczestniczył w licznych kursach prowadzonych przez wiodące ośrodki europejskie. Jako stypendysta Europejskiego Towarzystwa Radiologii Interwencyjnej (CIRSE)  odbył 4-miesięczny staż w Klinice Radiologii i Medycyny Nuklearnej w Magdeburgu, będącej wiodącym europejskim ośrodkiem  mikroterapii onkologicznej. W 2018 r. zdał egzamin EBIR (European Board of Interventional Radiology) potwierdzający  na forum europejskim jego wiedzę i umiejętności w zakresie radiologii zabiegowej.

Jakie dr B. Żabicki ma plany, jeśli chodzi o pracę w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze?

Otóż stawia na takie zabiegi jak:

  • przezskórne udrażnianie naczyń, zabiegi angioplastyki
  • embolizację (zamykanie) wad naczyniowych oraz  krwawiących naczyń bez koniczności otwartego zabiegu operacyjnego
  • przezskórny drenaż dróg żółciowych.

Ponadto planuje wspomagać leczenie onkologiczne za pomocą zabiegu chemoembolizacji  w przypadku zmian przerzutowych i pierwotnych w wątrobie, zaś z zespołami lekarskimi oddziałów  neurologii oraz neurochirurgii  chce wprowadzić leczenie ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą trombektomii mechanicznej.