Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Rada Naukowa

Materiały zostały opracowane w ramach realizacji zadań projektu „Opieka onkologiczna bez granic – Współpraca instytucji, ekspertów i administracji / Onkologische Versorgung ohne Grenzen – Zusammenarbeit von Institutionen, Experten und Verwaltungen”.

Projekt realizowany w ramach programu BB-PL Interreg V A 2014-2020, Oś priorytetowa IV a jego głównym celem jest transgraniczna współpraca pomiędzy polskimi i niemieckimi lekarzami/ekspertami z instytucji regionu przygranicznego w celu poprawy wyników leczenia pacjentów nowotworowych przy wykorzystaniu metod informatycznych.