Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 20 sierpnia 2019

Przywracamy przyjęcia pacjentów na 14 oddziałach!

We wtorek, 20 sierpnia, zapadła decyzja o przywróceniu na 14 oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. przyjęć pacjentów w trybie planowym. Szpital wstrzymał przyjęcia 8 sierpnia w związku ze stwierdzeniem u kilku pacjentów nosicielstwa bakterii Klebsiella pneumoniae NDM (New Delhi) oraz zgodnie z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze.

Od momentu wykrycia ognisk bakterii w oddziałach szpitalnych trwała akcja sukcesywnej dekontaminacji pomieszczeń szpitalnych z dezynfekcją termiczną, chemiczną i fumigacją. Jej celem było uzyskanie ujemnych wyniki badań środowiska na tych oddziałach, tak, by jak najszybciej można było przywrócić przyjęcia pacjentów.

Po przeprowadzeniu wyżej wymienionych czynności oraz wykonaniu badań przesiewowych i środowiskowych nie stwierdzono kolonizacji Klebsielli Pneumoniae NDM na 14 oddziałach szpitala: Chirurgii Dziecięcej, Chirurgii Naczyniowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chorób Wewnętrznych, Neonatologii, Neurochirurgii, Neurologii, Położniczo – Ginekologicznym, Okulistyki, Otorynolaryngologii, Pediatrii, Urologii oraz Zakładzie Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej.

Na tych oddziałach od dziś przyjmowani są pacjenci planowi.

Przygotowane do podjęcia działalności w trybie planowym są także: Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Kliniczny Oddział Chorób Płuc, jednakże szpital zamierza wykonać w tychże oddziałach badania środowiskowe ciągów komunikacyjnych i wind i po uzyskaniu  wyników ujemnych zwrócimy się do PPIS w Zielonej Górze o zgodę na uruchomienie trybu przyjęć planowych w tych oddziałach.

Jednocześnie informujemy, że na Klinicznych Oddziałach: Hematologii, Nefrologii, Kardiologii i Onkologii  prowadzone są dalsze czynności związane z potwierdzeniem eliminacji bakterii Klebsielli Pneumoniae NDMktóre powinny się zakończyć do dnia 22 sierpnia 2019 r. W przypadku uzyskania wyników ujemnych planujemy uruchomić przyjęcia planowe również na tych oddziałach.

Pacjenci, którzy mieli wyznaczony termin planowego przyjęcia w okresie ograniczenia działalności szpitala, będą informowani telefonicznie o nowym terminie przyjęcia.

Obecnie ognisko epidemiczne Klebsiella Pneumoniae NDM w szpitalu obejmuje 15 pacjentów. Przebywają oni na Klinicznych Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 1 pacjent, Radioterapii – 3 pacjentów. W trakcie działań podjęto decyzję o zgrupowaniu pacjentów nosicieli bakterii na Klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych. Obecnie przebywa na nim 11 pacjentów, a tych, którzy ze względu na stan zdrowia musieli pozostać na oddziałach separowano i otoczono troskliwą i specjalistyczną opieką.

Należy podkreślić, że cały czas, obok działań dekontaminacyjnych, wykonywane były na szeroką skalę przesiewowe badania mikrobiologiczne, nie tylko u pacjentów przebywających na oddziałach, gdzie pojawiła się bakteria New Delhi, ale również na pozostałych. Od 7 sierpnia, czyli dnia w którym zapadła decyzja o wstrzymaniu przyjęć planowych, w całym szpitalu, wykonano ich blisko 600. Objęły one zarówno pacjentów, jak i personel, u którego uzyskano wyniki ujemne. 

Od początku Szpital Uniwersytecki stosował wymagane w takich przypadkach procedury i zalecenia pozostając w ścisłym kontakcie z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Zielonej Górze.

Aby przyspieszyć przyjęcia pacjentów szpital w trybie pilnym sprowadził aparat GeneXpert Real Time PCR, czyli system do szybkiej genetycznej identyfikacji patogenów alarmowych. Dzięki niemu czas diagnostyki pacjenta na obecność bakterii skrócił się z 48 godzin do około godziny. Podczas nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa radni zdecydowali o przeznaczeniu 500 tys. zł na zakup dla naszego szpitala specjalistycznego sprzętu diagnostycznego potrzebnego do szybszego wykrywania różnych patogenów, w tym bakterii Klebsiella.