Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 11 maja 2022

Przywracamy odwiedziny pacjentów

Informujemy, że zgodnie m.in. z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 2 maja 2022 r. dotyczącymi organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych, z dniem 11 maja 2022 r. przywracamy w szpitalu odwiedziny pacjentów.

W związku z powyższym wprowadza się następujące zasady odwiedzin na oddziałach:

  1. Każdy pacjent może być odwiedzany przez jedną osobę w ciągu doby, a w szczególnych sytuacjach za zgodą kierownika/ordynatora oddziału – 2 osoby.
  2. W celu zmniejszenia ryzyka gromadzenia się osób w jednym pomieszczeniu oraz umożliwienia regularnego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni w tych pomieszczeniach, kierownicy /ordynatorzy oddziałów określają przedziały czasowe dla odbywania odwiedzin w ciągu dnia i ograniczenie czasu trwania odwiedzin.
  3. Kierownicy/ordynatorzy oddziałów, w których przebywają pacjenci z obniżoną odpornością mogą, po uzgodnieniu z dyrekcją szpitala, wprowadzić dodatkowe wymagania dotyczące zabezpieczenia sanitarnego wobec osób odwiedzających.
  4. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania osoby odwiedzającej na terenie szpitala.
  5. Osoby odwiedzające mają obowiązek dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu do Szpitala.
  6. Przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy pacjencie, osoba odwiedzająca uprzednio (bezpośrednio przed kontaktem) zobowiązana jest dokładnie umyć lub zdezynfekować ręce.
  7. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów z obniżoną odpornością niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni – z wyjątkiem sytuacji szczególnych, które powinny być określone przez kierownika/ordynatora oddziału (np. w przypadku wizyt pożegnalnych u pacjentów).
  8. W przypadku wystąpienia na oddziale zachorowań na COVID-19, Klebsielle lub inny patogen alarmowy o wysokiej zakaźności, decyzją kierownika/ordynatora oddziału odwiedziny mogą zostać czasowo zawieszone.