Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 17 czerwca 2020

Przy szpitalu rozpoczyna działalność Rada Klinicystów

Fot. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

W środę 17 czerwca 2020 r. miało miejsce pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady Klinicystów. Ma ona pełnić funkcję opiniotwórczą i doradczą, a w jej skład weszli lekarze z dorobkiem naukowym i liderzy lokalnego środowiska medycznego.

O konieczności powołania Rady Klinicystów mówił Prezes Zarządu szpitala dr Marek Działoszyński zwracając uwagę na długoletnią współpracę lecznicy z Uniwersytetem Zielonogórskim, uwieńczoną powstaniem kierunku lekarskiego.

– Chcielibyśmy, by był to zespół osób, które będą pełnić rolę opiniotwórczą i doradczą dla rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, dla zarządu szpitala, a także samorządu województwa. Nie wszyscy mamy obowiązek znać się na medycynie, na jej najnowszych trendach, w związku z czym ten merytoryczny głos będzie dla nas bardzo cenny. Dzięki temu będziemy mogli podejmować dobre i długofalowe decyzje na rzecz rozwoju medycyny w województwie lubuskim, naszego szpitala i kierunków medycznych Collegium Medicum.

Podczas posiedzenia wręczono nominacje do Rady Klinicystów. – Założenia były takie, aby Rada składała się z kierowników katedr, samodzielnych pracowników naukowych, a także osób istotnych z punktu widzenia działań szpitala – podkreślił prezes placówki.

Pomysłu powołania Rady pogratulowała Elżbieta Anna Polak, marszałek woj. lubuskiego. – Tylko drużyna i współpraca dają szansę na skuteczne działanie i skuteczne realizowanie priorytetów szczególnie w zakresie inwestycji, planów rozwojowych szpitala oraz wzmocnienia jego kadry. Ze swojej strony chciałabym zagwarantować kontynuację wsparcia ze strony samorządu lubuskiego. Co roku nasza dotacja wynosi 3 mln zł. Będziemy to kontynuować, mając na uwadze ostatnie problemy związane z pandemią – zapewniła i podziękowała członkom Rady za chęć współpracy i rozmowy na temat przyszłości szpitala.

Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, rektor elekt Uniwersytetu Zielonogórskiego podziękował medykom za udział w Radzie i wymienił trzy filary zainteresowania uczelni. – Są to świadczenia medyczne, nauka i kształcenie. Będziemy spotykać się roboczo, zwracać uwagę na badania naukowe, i tu liczymy, że będziecie państwo odpowiadać za kierunki tych badań. Jesteście liderami i to wokół was powinny powstawać jak największe zespoły badawcze – podkreślił.

Akt nominacyjne do Rady Klinicystów odebrali: prof. dr hab. n. med. Łukasz Dzieciuchowicz (przewodniczący), dr hab. n. med. Paweł Golusiński, prof. UZ, dr n. med. Szymon Jurga (z-ca przewodniczącego), dr hab. n. med. Daniel Kotrych, prof. UZ, dr n. med. Róża Poźniak Balicka, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Pawlaczyk, dr hab. n. med. Maciej Salagierski, prof. UZ, lek. med Wiesław Wojciech Świtała, dr n. med. Marek Szwiec, dr n. med. Wojciech Wierzchołowski, prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel i dr hab. n. med. Marcin Zaniew, prof. UZ.