Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 8 czerwca 2017

Przetarg na budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka ogłoszony

1 czerwca 2017 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego Sp. z o.o. To największa inwestycja w dziejach szpitala i jedna z największych w Lubuskiem. Termin składania ofert – 21 lipca br.

Pełna nazwa przedmiotu zamówienia brzmi:

Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.  realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych”, Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT”, umowa o dofinansowanie nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-00.

Wykonanie zamówienia będzie przebiegało w 2 etapach:

  • Etap I – sporządzenie koncepcji oraz dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę -do dnia 30.11.2017 r.
  • Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową – do dnia 30.10.2020 r.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 21/07/2017

Szczegóły przetargu nieograniczonego można znaleźć w  BIP – kliknij