Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 7 lipca 2017

Programy realizowane przez Szpital, a finansowane przez miasto Zielona Góra

Szpital podpisał umowy z miastem Zielona Góra na realizację w 2018 r. dwóch  programów profilaktycznych o łącznej wartości 67.260 zł:

1. „Badania diagnostyczne dzieci i młodzieży w celu wykrycia niedosłuchu” 

Realizacją projektu zajmują się m.in. lekarze laryngolodzy. W ramach projektu zaplanowano badania audiometryczne progowe oraz tympanometryczne w  poradni laryngologicznej i pracowni audiometrii działającej przy Klinicznym Oddziale Otorynolaryngologii.
Łącznie przewidziano 300 konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych. Program skierowany jest do pacjentów mieszkających na terenie Zielonej Góry.

Rodzice zainteresowani badaniami proszeni są o wcześniejszą rejestrację pod numerem tel. 68 329 65 21, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00. 

2. „Badanie niepłodności pierwotnej u par zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta Zielona Góra”

Jest to kontynuacja programu rozpoczętego w 2011 r. Jego realizacją zajmują się lekarze ginekolodzy i urolodzy, we współpracy z psychologiem.

Program jest realizowany w Poradni Diagnostyki Niepłodności funkcjonującej przy Ginekologiczno – Położniczej Izbie Przyjęć.

Zaplanowano m.in. konsultacje medyczne dla niepłodnych par, diagnostykę USG, diagnostykę laboratoryjną i mikrobiologiczną, laparoskopię, badania HSG, konsultacje urologiczno – andrologiczne, a także opiekę psychologiczną,  ścisłą współpracę z Kliniką Leczenia Niepłodności oraz monitorowanie zleconego leczenia w ośrodkach leczenia niepłodności. 

W ramach umowy z badania i konsultacji może skorzystać 60 osób.  

Osoby zainteresowane programem proszone są o wcześniejszą rejestrację w poniedziałek lub piątek (dni pracy Poradni Diagnostyki Niepłodności) w godz. 7.00-14.30  pod numerem tel. 68 329 64 30 lub 68 329 63 05. 

Poradnia Diagnostyki Niepłodności działa w poniedziałek i piątek w godz. 11.00-13.00.