Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 21 marca 2018

Praktyki studenckie w szpitalu

Dziś, tj. 20 marca 2018 r. pomiędzy Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze, a Uniwersytetem Zielonogórskim zostało podpisane porozumienie w sprawie organizacji indywidualnych praktyk studenckich dla studentów UZ skierowanych przez Biuro Karier. Porozumienie podpisał Prezes Zarządu dr Marek Działoszyński oraz Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski.

W ramach Porozumienia Szpital zobowiązał się min. do :

  • współpracy przy opracowaniu programu indywidualnych praktyk studenckich
  • zapewnienia w ramach możliwości odpowiednich warunków, stanowisk pracy, pomieszczeń czy urządzeń medycznych niezbędnych do przeprowadzenia ww. praktyki
  • wyznaczenia spośród swojego personelu opiekuna praktyki indywidualnej, który zapozna  studenta ze specyfiką zawodu i warsztatem pracy, a także zapewni pomoc merytoryczną w trakcie realizowanej praktyki
  • wydania opinii z praktyki indywidualnej .

Z kolei Uczelnia do:

  • przyjmowania zgłoszeń studentów i wystawiania skierowań w celu odbycia indywidualnej praktyki w Szpitalu
  • opracowania programu indywidualnej praktyki studenckiej we współpracy ze Szpitalem
  • nadzoru i rozliczenia praktyki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ze strony Uczelni, realizację Porozumienia zawartego na czas nieokreślony będzie koordynować Kierownik Biura Karier, natomiast ze strony Szpitala – Naczelna Pielęgniarka.Jest to pierwsze tego typu porozumienie podpisane pomiędzy stronami.

Co ważne, z praktyk będą mogli skorzystać nie tylko studenci Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, ale również np. inżynierii biomedycznej, fizyki medycznej, biologii, biotechnologii, logistyki, czy nawet kierunków pedagogicznych i filozofii z etyką.