Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 15 marca 2018

Posiedzenie Zgromadzenia Wspólników

Dnia 14 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się Zgromadzenie Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. Województwo Lubuskie reprezentowali członkowie Zarządu: Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, a także Alicja Makarska i Romuald Gawlik. Z ramienia Uniwersytetu Zielonogórskiego w posiedzeniu uczestniczył Prorektor ds. Studenckich prof. Wojciech Strzyżewski. Zarząd Spółki reprezentowali: Marek Działoszyński – Prezes Zarządu, Zbigniew Hupało – Wiceprezes ds. Rozwoju, Jarosław Sieracki – Wiceprezes ds. Finansowych.

Zgromadzenie Wspólników wyraziło zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań o wartości powyżej 2 mln zł, czyli zawarcie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Klinicznego Oddziału Kardiologii oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Posiedzenie było również okazją do omówienia przez Prezesa Spółki raportu z realizacji inwestycji oraz zakupów aparatury medycznej, dotowanych w 2017 r.  ze środków budżetu Województwa Lubuskiego, w tym m. in.:

  • Utworzenie Pracowni Leków Cytostatycznych – wartość inwestycji ogółem – 1.297.660,17 zł;
  • Modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – wartość inwestycji ogółem – 1.663.698,00 zł;
  • Wyposażenie hybrydowej sali operacyjnej w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD – wartość inwestycji ogółem – 5.876.482,05 zł;
  • Zakup aparatu RTG z ramieniem C w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD – wartość inwestycji ogółem – 849.894,00 zł;
  • Utworzenie Pracowni Polisomnograficznej – wartość inwestycji ogółem – 110.335,00 zł;
  • Zakup aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów m.in.: Otorynolaryngologii, Okulistyki, Położniczo – Ginekologicznego, Stacji Dializ, Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Chirurgii Naczyniowej oraz OIOM oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej – wartość inwestycji ogółem – 3.146.033,59 zł
  • Zakup wyposażenia dla SOR, Klinicznych Oddziałów Neonatologii, Hematologii i Nefrologii – wartość inwestycji ogółem – 363.844,90 zł
  • Zakup agregatu prądotwórczego – wartość inwestycji ogółem – 324.966,00 zł.