Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 21 maja 2020

Poradnie onkologiczne po remoncie. Osiągnęliśmy europejski poziom

Fot. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

W Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze oddany został do użytku kompleks Poradni Onkologicznych z salą do konsyliów. To kolejny etap remontu Klinicznego Oddziału Onkologii, którego celem jest poprawa warunków świadczenia usług medycznych oraz pracy personelu. Remont nie byłby możliwy, bez wsparcia Urzędu Marszałkowskiego.

W wyremontowanym skrzydle budynku L przy ul. Podgórnej umiejscowiono m.in. zespół Poradni Onkologicznych składający się z gabinetu chemioterapii, radioterapii, chorób sutka. Także tutaj znalazł się gabinet chirurgiczny, dwa gabinety ogólne, sekretariat, pokój kierownika, pielęgniarki oddziałowej, a także sala do konsylium, zaplecze socjalne i magazynowe. Pojawiła się również nowa rejestracja z poczekalnią oraz zespół toalet. Z kolei przed kilkoma miesiącami oddano do użytku dzienny oddział chemioterapii. Zatem cały parter budynku (równoległy do ul. Podgórnej) zyskał nowy wygląd i funkcjonalność.

Satysfakcji z powstania nowych pomieszczeń nie kryje prezes szpitala, dr Marek Działoszyński. – Cieszę się, że mamy nowe warunki w poradniach, do których trafia bardzo dużo ciężko chorych ludzi. Z powodu charakteru ich choroby, często są to pacjenci w złym stanie psychicznym, stąd nieodpowiednie warunki w jakich tu przed remontem przebywali mogły źle na nich wpływać. Także personel medyczny zasługiwał na lepsze miejsce pracy, przyjmując tak dużo pacjentów – podkreśla.

Zdaniem dra n. med. Marka Szwieca, kierownika Klinicznego Oddziału Onkologicznego, remont poradni i oddziału dziennej chemioterapii doprowadził świadczone usługi medyczne do europejskiego poziomu. – Dzięki temu pacjenci przyjmowani są w przyjaznym otoczeniu, poprawił się komfort oczekiwania na wizytę. Jest wentylacja i klimatyzacja. Również personel jest bardzo zadowolony z nowych warunków pracy. Pozwoli to też na zwiększenie liczby gabinetów lekarskich, powstanie miejsca na porady dietetyczne i psychologa. Lepsze warunki pracy przyczyniają się do zwiększenia skuteczności naszego działania – zauważa.

Jak podkreśla prezes lecznicy, remont onkologii jest częścią realizowanego obecnie planu  podniesienia standardów w całym szpitalu. – Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc samorządu województwa, pani marszałek Elżbiety Polak, a także parlamentarzystów Waldemara Sługockiego i Jolanty Fedak. Bez tego wsparcia nie bylibyśmy w stanie poprawić naszej infrastruktury i jakości leczenia – mówi. – Do miejsca, które doczekało się modernizacji, jeszcze przed remontem zaprosiłem panią marszałek, dyrektora departamentu zdrowia, radę nadzorczą oraz kilku posłów i senatorów, aby pokazać w jak trudnych warunkach przyjmowani są pacjenci onkologiczni. Wszystko po to, aby  wyjednać środki na przeprowadzenie remontu. Udało się i sukcesywnie oddajemy kolejne odcinki w ramach kompleksowego projektu, a naszym celem jest wyremontowanie całego Klinicznego Oddziału Onkologii – dodał szef szpitala, podkreślając wzorową współpracę z firmą Mostostal, wykonawcą robót remontowych.

Jak ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków leczenia onkologicznego pokazuje fakt, że każdego roku w woj. lubuskim odnotowuje się 4 tys. nowych zachorowań na nowotwory. To oznacza, że codziennie 11 Lubuszan dowiaduje się, że choruje na raka.  Dlatego tak istotne jest inwestowanie w onkologię. Jej remont w naszym szpitalu, ze względu na zakres prac, ich koszt oraz konieczność kontynuacji leczenia pacjentów przebiega etapowo od 2017 r.

Szpital ma w planach dalszy remont budynku L. – Jesteśmy na etapie złożenie dokumentów w urzędzie miasta i czekamy na pozwolenie na budowę. Generalny remont całego budynku będzie możliwy dopiero po wyprowadzeniu części oddziałów do nowego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka – mówi Paweł Urbański, kierownik Działu Inwestycji.

Przeprowadzenie dotychczasowych pras w budynku L, u zbiegu ul. Podgórnej i Waryńskiego w  dużej mierze było możliwe dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego.

Etapy modernizacji onkologii:

  • 2017-2018 r. –  za kwotę prawie 2 mln (z czego ponad 1 mln 600 tys. zł to dotacja z budżetu województwa, a reszta środki własne) zaktualizowano dokumentację projektową i przeprowadzono roboty budowlane tj. dostosowano trzy klatki schodowe do wymogów przeciwpożarowych, wymieniono windę, przebudowano drogi ewakuacyjne w poziomie piwnicy i zlecono nadzór inwestorski.
  • 2018 r. – za prawie 120 tys. zł (w tym  ok. 119 tys. zł dotacja z budżetu Województwa Lubuskiego a reszta środki własne) przygotowano opis przedmiotu zamówienia niezbędny do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonano projekt budowlany.
  • W październiku 2019 r. – firma Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna rozpoczęła remont i modernizację parteru budynku. Wartość zawartej umowy to 5 366 250,00 zł (w tym dotacja z budżetu województwa – blisko 4 mln 400 tys. zł , dotacja z budżetu Miasta Zielona Góra prawie 880 tys. zł, dofinansowanie ze środków PFRON na kwotę ponad 104 tys., środki własne blisko 12 tys. zł)

W ramach tej umowy w 2019 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy, wykonano pełnobranżowy projekt wykonawczy oraz zrealizowano I etap robót budowlanych polegających na przebudowie Dziennego Oddziału Chemioterapii. W tym celu powstała 16-stanowiskowa sala do podawania cytostatyków, a także poczekalnia ze strefą socjalną dla pacjentów, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, punkt pielęgniarski z punktem przygotowania cytostatyków oraz niezbędne pomieszczenia sanitarne, magazynowe i pomocnicze.