Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 9 października 2019

Poprawiamy warunki leczenia naszych pacjentów!

Dziś, tj. 9 października 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Prezes Zarząd Szpitala dr Marek Działoszyński podpisał z wykonawcami umowy na ważne prace modernizacyjne w dwóch budynkach. Dzięki nim poprawią się warunki leczenia pacjentów onkologicznych, a także zyskamy rehabilitację kardiologiczną, gdzie do sprawności będą dochodzić m.in. chorzy po zawałach. Zarówno inwestorowi, jak i wykonawcom pogratulowała Marszałek Elżbieta Anna Polak. Dodała, że bardzo się cieszy z rozwoju szpitala, a zwłaszcza remontu jego części onkologicznej.

W ramach pierwszej umowy, w budynku L, czyli tam gdzie obecnie znajduje się onkologia,  zostaną przebudowane poradnie onkologiczne oraz Dzienny Oddział Chemioterapii. Całość zostanie również przystosowana do potrzeb  osób niepełnosprawnych .

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż modernizacja i remont budynku L przebiega etapowo ze względu na wysokie koszty oraz fakt, iż generalny remont będzie możliwy dopiero po wyprowadzeniu części oddziałów do nowego budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka

Już w 2017 r., za kwotę prawie 2 mln (z czego ponad 1 mln 600 tys. zł to dotacja z budżetu województwa, a reszta środki własne) zaktualizowano dokumentację projektową i przeprowadzono roboty budowlane tj. dostosowano trzy klatki schodowe do wymogów przeciwpożarowych, wymieniono windę, przebudowano drogi ewakuacyjne w poziomie piwnicy i zlecono nadzór inwestorski. W  kolejnym roku, za prawie 650 tys. zł (ponad 500 tys. to środki własne, a prawie 120 tys. zł dotacja z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego) przygotowano opis przedmiotu zamówienia niezbędny do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonano projekt budowlano-wykonawczy. Wykonawcą tych prac, o wartości 5 366 250 zł będzie Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna – ta sama firma, która buduje obecnie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. 

Umowę w imieniu wykonawcy podpisali Prezes Marek Morawski oraz Wiceprezes Barbara Żukowska.  Skąd pieniądze na tę inwestycję? 2 508 379,00 zł to dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego, 92 006,00 zł – dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 2 765 865,00 zł – środki własne Szpitala. Prace potrwają do końca czerwca przyszłego roku.

W ramach drugiej umowy zostaną przygotowane pomieszczenia niezbędne do uruchomienia ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej w budynku U (tam, gdzie znajdują się poradnie przyszpitalne). Tu również, dzięki wsparciu PFRON-u pomieszczenia będą dostosowane do potrzeb  osób niepełnosprawnych. W imieniu wykonawcy, tj. firmy PW DGA z Zielonej Góry umowę podpisał Jakub Dygas, w towarzystwie swojego ojca Adama. W ramach umowy zostaną przygotowane pomieszczenia niezbędne do uruchomienia ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej wraz z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb  osób niepełnosprawnych. Całość ma być gotowa już 6 grudnia br.

Wartość umowy opiewa na kwotę 1 400 000 zł, z czego 407 994 zł to dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a pozostałą kwotę 992 tys. zł szpital sfinansuje ze środków własnych.