Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 16 marca 2017

Ponad 12 mln zł na ważne inwestycje

Samorząd Województwa Lubuskiego postanowił wesprzeć nasz Szpital kwotą ponad 12 mln zł. Umowę w tej sprawie w dniu 14 marca 2017 roku podpisała Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz Prezes Zarządu Szpitala Stanisław Łobacz. Przyznane środki finansowe zostały przyznane na trzy niezwykle istotne zadania, których realizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku. 

Kwota 2,7 mln zł stanowić będzie wkład własny do projektu „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka” , który w dużej mierze finansowany będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Przypomnijmy – ta priorytetowa inwestycja ma zapewnić kompleksową opiekę nad matką i dzieckiem. Centrum stanie w miejscu dawnego lądowiska i będzie przylegać do dzisiejszego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego.  Jej zakończenie zaplanowano na 2020 rok.

5,9 mln zł przeznaczone zostanie na modernizację i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Celem inwestycji jest m.in. zwiększenie liczby łóżek na oddziale (z 10 na 17) i tym samym dostosowanie go do wymogów Centrum Urazowego. Inwestycja obejmuje przebudowę, modernizację i doposażenie Oddziału oraz rozbudowę  z przeznaczeniem na część administracyjną Szpitala oraz dydaktyczną na potrzeby studentów medycyny.

Na doposażenie Pracowni Leków Cytostatycznych zadeklarowano 1,2 mln zł. W ramach tego zadania planowany jest m.in. zakup aparatury medycznej, mebli  oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem. To tutaj, jeszcze w tym roku będą przygotowywane leki dla pacjentów onkologicznych.

Z kolei 2,4 mln zł przeznaczone zostanie na modernizację Klinicznego Oddziału Onkologii. Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej budynku „L” Szpitala, w którym po modernizacji i remoncie docelowo  zostaną ulokowane wszystkie oddziały onkologiczne, w tym również hematologia.