Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 27 lutego 2022

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Informujemy, iż w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz zgodnie z wytycznymi NFZ, nasz szpital udzieli koniecznej pomocy medycznej wszystkim obywatelom Ukrainy, który posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r.