Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 21 czerwca 2017

Połączenie spółek Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. oraz Poradni Akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o. o. w Zielonej Górze

W dniu 19 czerwca 2017 r.  podpisany został akt notarialny potwierdzający połączenie spółek Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. oraz Poradni Akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o. o. w Zielonej Górze.

W następnej kolejności zostanie złożony wniosek o dokonanie wpisu połączonej Spółki do  Krajowego Rejestru  Sądowego.

Połączenie spółek spowoduje, iż powstały w jego wyniku szpital uniwersytecki będzie mógł być zakwalifikowany do specjalistycznego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego,  tj. do szpitali ogólnopolskich w ramach tzw. sieci szpitali (obecnie – jako szpital wojewódzki – jednostka kwalifikuje się do III poziomu), co umożliwi pozyskiwanie większych środków finansowych na działalność statutową zarówno Szpitala, jak i  Uczelni.