Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 23 grudnia 2019

Podsumowanie transgranicznego projektu dotyczącego leczenia nowotworów

Fot. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Dobiega końca kilkuletni polsko-niemiecki projekt „Opracowanie i wprowadzenie transgranicznego trybu współpracy dla zapewnienia wysokiej wyleczalności chorób nowotworowych”. Wyniki projektu zostały przedstawione na międzynarodowej konferencji w piątek 20 grudnia 2019 r.

Stowarzyszenie Wschodniobrandenburskie Centrum Onkologiczne w Bad Saarow  zainicjowało wspólnie ze Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze transgraniczną kooperację zmierzającą do poprawy jakości leczenia pacjentów onkologicznych.

Od 1.07.2017 r. do 31.12.2019 r. w dziewięciu placówkach służby zdrowia w sposób ustrukturyzowany zarejestrowano w bazie danych dane z leczenia ponad 10 tys. pacjentów z chorobą nowotworową. Przy pomocy obliczonych na tej podstawie statystycznych wskaźników jakościowych można było w sposób transparentny i porównawczy zaprezentować jakość leczenia.

Uczestnicy projektu spotkali się, by podsumować te kilkuletnie działania na specjalnej konferencji, w której wziął udział m.in. Prezes Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze dr Marek Działoszyński. – Życzę, aby ta wymiana doświadczeń działa się na coraz wyższym poziomie i aby przynosiła jak najlepsze efekty w leczeniu pacjentów z nowotworami – powiedział Marek Działoszyński. – Uważamy te kontakty i profesjonalną wymianę za dobry znak, że myślimy już ponad granicami i nauczyliśmy się wymieniać pomysły w sposób kolegialny – mówił prof. dr hab. med. Stefan Koch, przedstawiciel strony niemieckiej.

W ramach projektu trzy polskie i trzy niemieckie grupy ekspertów medycznych porównywały wyniki leczenia najczęstszych chorób nowotworowych kierując się przy tym krajowymi wytycznymi dotyczącymi leczenia.

Celem projektu było transgraniczne ujęcie jakości leczenia zarejestrowanych pacjentów nowotworowych i transparentne zaprezentowanie jej opinii publicznej. Medyczne grupy ekspertów mają oceniać wyniki leczenia w wymiarze ponadregionalnym przy pomocy statystycznych wskaźników jakościowych i przekazywać doświadczenia najlepszych placówek innym.

Wszystkie wyniki projektu będą opublikowane w broszurze skierowanej do opinii publicznej.

Projekt został dofinansowany w 85 proc. w ramach programu współpracy „Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 sumą łączną w wysokości 1 172 tys. euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

TUTAJ znajdziesz więcej informacji na temat projektu.