Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 8 kwietnia 2022

Plany miasta zagrażają rozwojowi szpitala

Zarząd Województwa Lubuskiego sformułował 13 wniosków do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotyczą one terenu w rejonie ul. Wazów i Ludwika Waryńskiego przy szkole “Medyk”.

Ma to związek ze zmianami, które chce wprowadzić miasto Zielona Góra, a które mogą zagrozić inwestycji za ponad 35-milionów zł. Na terenie Szpitala Uniwersyteckiego planowana jest bowiem przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Pieniądze na te cel mają pochodzić głównie z rządowego programu „Polski Ład”, a przetarg na tę inwestycję już został ogłoszony.

Zadaniem Marszałek Elżbiety Anna Polak zmiany w planie zakłócają plany rozwojowe szpitala, także w zakresie przyszłych inwestycji, które są przygotowywane.

– Chodzi m.in. o Centrum Onkologii. To projekt, który zgłosiliśmy do Kontraktu Programowego – tłumaczyła marszałek. – Nie ma zgody na ingerowanie w tak dużym zakresie w prawa właściciela tej nieruchomości, co może spowodować obniżeniem wartości nieruchomości, a przede wszystkim może skomplikować realizację bardzo ważnej inwestycji w ramach „Polskiego Ładu” – podkreśliła.

Sebastian Ciemnoczołowski, główny specjalista ds. rozwoju lecznicy, przedstawił opinię prawną. Wynikają z niej obawy, że potencjalni wykonawcy, którzy będą się zgłaszać do tego przedsięwzięcia, mocno zastanowią się, czy do przetargu przystąpić i czy w ogóle będzie możliwość zrealizowania tej inwestycji.

– Rada Miasta Zielonej Góry nie przystąpiła do zmiany planu, zapisała w uchwale, że chce przystąpić do sporządzenia zmian. W tej uchwale nic nie ma. Nie wiadomo, co Rada Miasta chce zmienić… W uzasadnieniu jest zapis, że podjęcie procedury planistycznej ma na celu zawężenie dopuszczonych na tym terenie usług – mówił S. Ciemnoczołowski.

– Martwimy się o losy Szpitala Uniwersyteckiego. Absurdalne jest to, że włodarze miasta działają na szkodę szpitala, którego 60 proc. pacjentów to mieszkańcy Zielonej Góry. Nie możemy zrozumieć tego postępowania. Rada Miasta skrajnie bezrefleksyjnie przyjęła tę uchwałę – mówił z kolei poseł Waldemar Sługocki.

Poseł Bogusław Wontor zaapelował do prezydenta, aby przed podejmowaniem decyzji, które dotyczą sfery właścicielskiej podmiotów na terenie miasta, najpierw prowadzić dialog, zanim wyjdzie się z propozycjami uchwał.

Radny Marcin Pabierowski zwrócił się do prezydenta Zielonej Góry o wycofanie się z tego pomysłu. – W naszym obowiązku jest uchwalanie dobrych planów i wspieranie rozwoju szpitala. Nie przeszkadzajcie, pomagajcie, spotykajcie się. Drzwi są otwarte – proponował.  

W ramach projektu planowane jest stworzenie ponad 400 miejsc parkingowych (największy parking przy Medyku dysponuje 253 miejscami), kanalizację deszczową i sanitarną, drogi, chodniki, zjazdy, tężnie solankową. To także zagospodarowanie terenów zielonych, np. ogród zielarski, ławki, 11 parkingów na rowery, infokioski, boisko do gry w boule, place sensoryczne przy CZMiD, plac rekreacyjno-rehabilitacyjny z siłownią zewnętrzną dla pacjentów oddz. rehabilitacji, oświetlenie, iluminacja głównych obiektów szpitala. Szpital przygotował koncepcję i będzie realizował inwestycję, gdy tylko wyłoniony zostanie wykonawca. 25 marca ogłoszono przetarg, a 12 kwietnia odbędzie się otwarcie ofert.

Uwagi Zarządu Województwa Lubuskiego do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 • należy pozostawić obecny plan z uwagi na realizowane i planowane inwestycje
 • celem strategicznym Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego jest m.in. wzrost dostępności do usług medycznych i wspieranie profilaktyki zdrowotnej
 • wysoka jakość i dostępność usług medycznych oraz upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej zapisana jest w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030
 • zawężenie usług na tym terenie to ograniczenie prawa właściciela nieruchomości i możliwy wpływ na obniżenie wartości nieruchomości
 • przedmiotowy teren i obiekt to naturalna rezerwa na dalszy rozwój szpitala
 • zaplanowana inwestycja ze środków z Polskiego Ładu; zmiana przeznaczenia terenu, po podpisaniu umowy z wykonawcą, może doprowadzić do jej zerwania
 • budowa parkingu ujęta jest w Lubuskim Programie Ochrony Zdrowia 2030; inwestycja wpisuje się w rozwój szpitala
 • realizacja planów inwestycyjnych szpitala opiera się na obowiązujących założeniach planu zagospodarowania przestrzennego
 • niezrealizowanie zadania z Polskiego Ładu spowoduje brak możliwości pozyskania jakichkolwiek środków na rewitalizację terenu szpitala
 • planowana budowa zbiorników rozsączających na przedmiotowym terenie, które mają stanowić zasadniczą część systemu kanalizacji deszczowej
 • inwestycja związana z budową parkingu to część dużej koncepcji związanej z uporządkowaniem ruchu na terenie szpitala
 • zmiana planu spowoduje brak możliwości realizacji miejsc postojowych zaplanowanych w formie parkingu jednopoziomowego
 • ograniczenie budowy parkingu ostatecznie może wpłynąć na bezpieczne poruszanie się po terenie szpitala oraz uniemożliwić utworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego