Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 26 czerwca 2020

Otworzyliśmy Pracownię Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej – to koło napędowe i serce szpitala

Fot. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

W zaledwie nieco ponad pół roku powstała w naszym szpitalu Pracownia Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej, dzięki której możliwa będzie realizacja wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie kardiologii, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, położnictwa i ginekologii oraz neurologii. Koszt utworzenia pracowni to niemal 10 mln zł, z czego zakup aparatury pochłonął ponad 6 mln zł. Pracownia zacznie działać od 1 lipca 2020 r.

O tym, jak ważna to inwestycja w historii szpitala mówił szef lecznicy, dr Marek Działoszyński. – Będziemy mogli wykonywać wiele bezinwazyjnych zabiegów z zakresu kardiologii, neurochirurgii, neurologii, chirurgii naczyniowej, ale i ginekologii, czy urologii. Z pracowni, obok personelu, powinni cieszyć się przede wszystkim pacjenci. Mogą tu liczyć na pomoc m.in. w przypadku udarów, zabiegów na sercu, czy naczyniach w różnych obszarach ciała – zapewniał.

Prezes podkreślił, że utworzenie pracowni nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego, który przekazał na potrzeby administracji szpitala budynek po Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Pracownia powstała bowiem w miejscu, gdzie jeszcze pół roku temu urzędował Prezes, Dyrektor ds. Lecznictwa, czy Pielęgniarka Naczelna.

Podziękował też wykonawcy, firmie Partner 4Medicine, za szybkie tempo prac. – Postawiliśmy przed nimi trudne zadanie, a oni wyrobili się od grudnia do teraz w zaledwie kilka miesięcy, do tego pracując  w trudnych warunkach w czasie pandemii – zauważył.

Powstania pracowni gratulowała Zarządowi i personelowi szpitala Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa. – To niesłychanie ważny punkt dla Lubuszan: centralne miejsce, serce szpitala. Cieszę się też, że udało się pozyskać znakomitą, wysokospecjalistyczną kadrę – powiedziała.

Z kolei Antoni Ciach, dyrektor ds. lecznictwa podkreślił, że rozwój czterech oddziałów szpitala: neurologii, neurochirurgii, kardiologii i chirurgii naczyniowej, będzie ściśle związany z pracownią i możliwością przeprowadzania operacji w ramach radiologii zabiegowej.

Kierownik Pracowni, dr n. med. Jan Węgłowski, dziękując za szybkie tempo jej powstania, powiedział, że spełnia ona najwyższe światowe standardy. – Jestem pod wrażeniem i dziękuję za te narzędzia. Będziemy prowadzić tu m.in. dyżury zawałowe 24 godziny przez siedem dni – zauważył, a jego zastępca, radiolog zabiegowy dr n. med. Bartosz Żabicki dodał, że otwiera się możliwość kompleksowego leczenia chorób serca i naczyń, a także przeprowadzania trombektomii mechanicznej na najwyższym poziomie.

– Pracownia ze względu na swój poziom nowoczesności robi wrażenie. Mam nadzieję na płynną współpracę z pracownią. Mamy pomysły na rozszerzenie panelu zabiegów – zapewnił lek. med. Paweł Jesionowski – Kierownik Klinicznego Oddziału Kardiologii. – Pracownia to koło napędowe całego szpitala i krok milowy w leczeniu udarów mózgu – zaznaczył z kolei dr n. med. Szymon Jurga, kierownik Klinicznego Oddziału Neurologii, a dr n. med. Paweł Jarmużek, kierownik Klinicznego Oddziału Neurochirurgii dodał, że jej beneficjentami będą przede wszystkim pacjenci, którzy uzyskają dostęp do skomplikowanych procedur klinicznych, a także lekarze, którzy nie będą musieli szukać miejsc dla swoich pacjentów w innych województwach.

Prezes firmy Partner4 Medicine podziękował kierownictwu i pracownikom szpitala za zaangażowanie przy pracach związanych z powstaniem pracowni. – Cieszę się, że udało się zrealizować inwestycję na czas. Jestem przekonany, że pozwoli ona na komfortowe wykonywanie procedur medycznych. Urządzenia, które tutaj zamontowaliśmy, to są flagowe okręty firmy Phillips Healthcare – podkreślił.

Czym jest Pracownia Hemodynamiki

W tego typu pracowni przywraca się sprawność układu krwionośnego pacjentów ze schorzeniami zarówno serca, mózgu, kończyn jak i pozostałych organów i układów.

  • W ramach kardiologii m.in. będzie tu wykonywana diagnostyka inwazyjna i leczenie zawałów (koronarografia i koronaroplastyka);
  • W neurochirurgii – m.in. zabiegi endowaskularne w chorobach naczyń mózgowych;
  • W chirurgii naczyniowej – m.in. zabiegi endowaskularne naczyń obwodowych oraz endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty piersiowej, brzuszno – piersiowej i brzusznej;
  • W położnictwie i ginekologii – m.in. embolizacja narządowa, a w neurologii – trombektomie.

Pracownię stworzyła od podstaw firma Partner 4 Medicine z Leszna. Ta sama firma była wykonawcą jednej z najnowocześniejszych w kraju sali hybrydowej na Centralnym Bloku Operacyjnym Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

W ramach umowy firma m.in. opracowała projekt, wykonała roboty budowlane i remontowe pomieszczeń, wyposażenie, a  także dostarczyła aparaturę medyczną i uruchomiła pracownię hemodynamiki. Prace rozpoczęły się na początku grudnia 2019 r.

Ogólna powierzchnia zaadoptowanej powierzchni na potrzeby pracowni hemodynamiki wynosi 163m2.

Koszt jej utworzenia to niemal 10 mln zł, z czego zakup aparatury pochłonął ponad 6 mln zł (w tym angiograf kardiologiczny za 2,7 mln i angiograf naczyniowy za 3,3 mln zł). Inny zakupiony sprzęt to m.in. kardiomonitory, defibrylatory, aparat USG i aparat do znieczuleń. Reszta to koszt prac projektowych i budowlanych wraz z wyposażeniem. Źródło finansowania – kredyt plus środki własne.

Zalety posiadania przez szpital własnej pracowni hemodynamiki i radiologii zabiegowej:

  • możliwość rezygnacji ze świadczeń w pracowni radiologii zabiegowej zewnętrznej firmy (przez wiele lat były one realizowane na terenie szpitala, jednak przez podwykonawcę)
  • realizacja wysokospecjalistycznych świadczeń finansowanych przez NFZ
  • realizacja celów dydaktycznych wobec studentów kształcących się w ramach Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • wprowadzanie nowych technik i metod leczenia, rozwój medycyny w regionie
  • posiadanie pracowni jest warunkiem realizacji ministerialnego programu leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą trombektomii mechanicznej (woj. lubuskie jest jedynym regionem w kraju, gdzie żadna placówka nie realizuje tego programu i Lubuszanie muszą wyjeżdżać do innych ośrodków).