Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 25 maja 2018

Otwarcie “kosmicznej” sali hybrydowej

W piątek 25 maja br. nastąpiło uroczyste, z udziałem mediów, otwarcie nowoczesnej sali hybrydowej  na Centralnym Bloku Operacyjnym naszego szpitala. Co wyjątkowego jest w sali hybrydowej? Pozwala na łączenie zabiegów wewnątrznaczyniowych z zabiegami chirurgicznymi. Daje to możliwość leczenia kilku chorób równocześnie, co skraca czas leczenia pacjenta do minimum i zmniejsza ryzyko powikłań. Tu mamy do czynienia z najnowocześniejszą linią angiografów, która została wdrożona do procesu produkcji  światowej w lutym 2017 roku.  Jest to pierwsza w Polsce sala hybrydowa takiej konfiguracji aparatury medycznej! Kosztowała ok. 9,5 mln zł, w tym ok. 3,5 mln zł to wartość robót budowlanych wraz z instalacją sprzętu, a ok. 6 mln zł  – wyposażenia.

W briefingu prasowym podczas którego dziennikarze mogli zobaczyć sprzęt w technologii XXI wieku udział wzięli:

1.    Przedstawiciele szpitala:

 • Prezes Zarządu – dr Marek Działoszyński
 • Kierownik Klinicznego Oddziału Kardiologii lek. med. Paweł Jesionowski
 • Kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej lek. med. Jacek Mikulski
 • Kierownik Klinicznego Oddziału Neurochirurgii dr n. med. Paweł Jarmużek

2.  Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego 

3.  prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oszkinis – specjalista chirurgii naczyniowej

4. Przedstawiciele wykonawcy:

 • Adrian Michalak – Prezes Zarządu firmy Partner 4 Medicine Sp. z o.o. – Dystrybutor firmy PHILIPS – Główny wykonawca zadania
 • Ryszard Wolniak – Dyrektor Handlowy IS – Dystrybutor firmy PHILIPS – Główny wykonawca zadania
 • Grzegorz Hamrol – Key Account Manager IS – firma PHILIPS

Sala hybrydowa została wyposażona i zmodernizowana w ramach ministerialnego „Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD“ na lata 2017-2020 w zakresie zadania: wyposażenie/doposażenie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby chirurgii naczyniowej, kardiologii i kardiochirurgii w roku 2017”.

Sprzęt warty 6 mln zł, który stanowi wyposażenie sali to m.in.:

 • Cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń                                     
 • Stół angiograficzny z pływającym blatem                                          
 • Aparat do hemofiltracji i krążenia pozaustrojowego                    
 • Aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej                           
 • Respirator                                                                                                     
 • Aparat do znieczulenia                                                                                            
 • Kolumna chirurgiczna z wyposażeniem                                              
 • Kolumna anestezjologiczna                                                                   
 • Aparat ultrasonograficzny                                                                       
 • Defibrylator

Wyposażenie i doposażenie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby chirurgii naczyniowej, kardiologii, kardiochirurgii, a nawet neurochirurgii to zadanie rozpoczęte w 2017 roku. Na zakup aparatury medycznej Szpital otrzymał w 2017 roku dofinansowanie ze środków Ministerstwa Zdrowia oraz z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego. Urząd Marszałkowski przekazał również ok. 1,8 mln zł na roboty budowlane.

Modernizacja CBO w celu stworzenia sali hybrydowej rozpoczęła się 19 stycznia br. Tempo prac było niezwykle szybkie ze względu na terminy narzucone przez Ministerstwo Zdrowia.

Czym jest sala hybrydowa?

Pozwala na łączenie zabiegów wewnątrznaczyniowych z zabiegami chirurgicznymi. Daje to możliwość leczenia kilku chorób równocześnie, co skraca czas leczenia pacjenta do minimum i zmniejsza ryzyko powikłań. Mamy tu do czynienia z najnowocześniejszą linią angiografów, która została wdrożona do procesu produkcji światowej w lutym 2017 roku.  Jest to pierwsza w Polsce sala hybrydowa takiej konfiguracji aparatury medycznej. Spełnia trzy podstawowe wymagania współczesnej medycyny takie jak:  bezpieczeństwo, ergonomię oraz jakoś obrazu. Szpital dzięki tak innowacyjnej inwestycji ma możliwość rozszerzenia zakresu operacji, a więc leczenia pacjentów, którzy do tej pory byli kierowani do innych ośrodków. Z punktu widzenia pacjenta zabiegi będą bezpieczniejsze, a pobyt w szpitalu może się skrócić.

Posiadanie Sali hybrydowej to w przypadku kardiologii możliwość wykonywania zabiegów do tej pory nie wykonywanych tj. np.:

 • przezskórne zamykania nieprawidłowych połączeń wewnątrznaczyniowych
 • implantacje stymulatorów bezelektrodowych
 • usuwanie elektrod wewnątrzsercowych

Natomiast w przypadku chirurgii naczyniowej to m.in.:

 • wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków aorty
 • leczenia pacjentów, którzy nie mogli być poddani tradycyjnemu leczeniu chirurgicznemu (ze względu współistniejące obciążenia lub anatomię zmian naczyniowych)

A także wykonywanie dotychczasowych zabiegów wewnątrznaczyniowych z większą precyzją i w lepszych warunkach ochrony radiologicznej dla pacjenta i personelu (mniejsza dawka promieniowania przy lepszej jakości obrazów).