Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 16 sierpnia 2019

Oświadczenie! Prosimy o zapoznanie się.

W związku z komunikatem, który ukazał się na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. pt. „Rażące zaniedbania w Szpitalu w Zielonej Górze”, a także wypowiedziami, które pojawiły się na antenie Radia Zielona Góra – zarówno Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka (12 sierpnia 2019) jak i Piotra Barczaka, radnego miasta Zielona Góra (14 sierpnia 2019 ), informujemy iż:

Nie jest prawdą, iż krakowska lecznica, przekazując do szpitala w Zielonej Górze w dniu 16 maja 2019 r. tzw. „pacjenta 0”potwierdziła w dokumentacji medycznej fakt zakażenie tegoż pacjenta  Klebsiella pneumoniae NDM.

W „Karcie informacyjnej z leczenia szpitalnego pacjenta”, którą wystawił Szpital Uniwersytecki w Krakowie (a w której posiadaniu jesteśmy), nie ma żadnej informacji na temat bakterii Klebsiella pneumoniae NDM. 

W epikryzie zamieszczono jedynie informację, iż stwierdzono u pacjenta zakażenie inną bakterią. W związku z tym, kontynuowano wcześniejszą antybiotykoterapię, a także od razu wdrożono wobec pacjenta ścisły reżim sanitarny.

Nie jest też prawdą – jak czytamy w komunikacie i słyszymy w wypowiedziach na antenie Radia Zielona Góra –  iż ta część dokumentacji zaginęła w zielonogórskim szpitalu.

Bakterię Klebsiella pneumoniae NDM wykryto u „pacjenta 0” dopiero w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze, gdzie z uwagi na pogarszający się stan zdrowia wykonano badania mikrobiologiczne.

O wyniku badania, przewodnicząca Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych zielonogórskiego szpitala powiadomiła telefonicznie krakowski szpital.

Co ważne – wykrycie  bakterii Klebsiella pneumoniae NDM u pacjenta przekazanego do Zielonej Góry z placówki krajowskiej zostało natychmiast, tj. 23 maja 2019 r. zgłoszone do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze. W wyniku zgłoszenia, w dniu 24 maja 2019 r. odbyła się kontrola, podczas której oceniano m.in.: procedury higieniczne w szpitalu, rejestr zakażeń, kartę dochodzenia epidemiologicznego, indywidualną kartę rejestracji zakażenia szpitalnego.

W wyniku szczegółowej kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień, a jedynie przekazano doraźne zalecenia. 

Kolejna kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze odbyła się 25 lipca 2019 r. i była efektem zgłoszenia z dnia 23 lica 2019 r. przez szpital wykrycia u dwóch pacjentek Klebsiella pneumoniae NDM.

Kontrola obejmowała m.in. stan techniczno-sanitarny pomieszczeń, sposób postępowania z odpadami, sprzątanie pomieszczeń, obowiązujące procedury i instrukcje higieniczne.

W tym przypadku również kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości, a jedynie wydali doraźne zalecenia, uwagi i wnioski.

Wobec powyższego uważamy, iż przekazywanie za pośrednictwem mediów nieprawdziwych i nierzetelnych informacji na temat sytuacji epidemiologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze wprowadza opinię publiczną w błąd, a także sprzyja tworzeniu atmosfery strachu i zagrożenia wśród lokalnej społeczności. Ponadto takie działania na pewno nie pomagają Szpitalowi w szybkim i skutecznym  rozwiązaniu problemu.

Skany protokołów (str. 1 oraz podsumowanie kontroli) – w załączeniu.

Dr Marek Działoszyński

Prezes Zarządu Szpitala

Protokół z 24 maja 2019(1).pdf[ ]1238 kB
Protokół z 25 lipca 2019(2).pdf[ ]1291 kB