Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 26 lutego 2020

OŚWIADCZENIE PREZESA ZARZĄDU SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

W związku z wystąpieniem prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego na sesji Rady Miasta w dniu 25 lutego br. na temat Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze oraz sposobu w jaki jest zarządzany, a co za tym idzie rozpowszechnianiem nieprawdziwych, a co najważniejsze niesprawdzonych informacji, Prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze wyjaśnia:

1.    Nie jest prawdą, iż szpital bankrutuje, ponieważ zamiast „menadżera zatrudniono oficera”

W momencie, gdy obejmowałem stanowisko Prezesa Zarządu tj. w dniu 29.08.2017 strata finansowa szpitala wynosiła 21.307.862,29 zł.  Do końca 2017 r. zmniejszyła się do 11 mln zł, a rok 2018 został zakończony stratą w wysokości 350 tys. zł. 

2.    Nie jest prawdą, iż kilkaset tysięcy złotych przekazanych przez miasto szpitalowi „poszło na szczotki i wiadra”.

Po pierwsze – w szpitalu sprzątaniem zajmuje się firma zewnętrzna, która we własnym zakresie musi zagwarantować sprzęt, w tym „szczotki i wiadra”.
Po drugie – za kwotę 100 tys. zł z kasy miasta, a nie kilkuset tysięcy (przekazaną latem ub. roku w związku z pojawianiem się w szpitalu ogniska bakterii Klebsiella pleumoniae NDM) zakupiono m.in. odczynniki do oznaczania lekowrażliwości, materace szpitalne, fartuchy, maski, czepki, komplety chirurgiczne, łyżki do laryngoskopów, myjki, ciśnieniomierze, termometry, oczyszczacze powietrza, roztwory do infuzji, płyn do dezynfekcji. Na powyższe zakupy prezydent Zielonej Góry wyraził zgodę,  a wykaz koniecznego sprzętu sporządzono na podstawie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Po trzecie – nieprawdziwą informację na temat wydatkowania dotacji z miasta dementowaliśmy w ub. roku już kilkakrotnie, ponieważ notorycznie powtarzał ją wówczas radny Piotr Barczak.
 
3.    Nie jest prawdą, iż szpital na nic nie ma pieniędzy

Tylko w 2019 r. zakupiono w szpitalu aparaturę medyczną za około 6 mln zł, zaś nakłady na inwestycje wyniosły blisko 72 mln zł. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że w powojennej historii placówki nigdy nie inwestowano w nią tyle, co obecnie.  Do najważniejszych inwestycji należą:  

 • Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka – wartość 112 mln
  23 września 2018 r. nastapiło wbicie pierwszej łopaty, rok i 1 dzień później zawieszenie wiechy. Oddanie budynku do użytku – 31 października 2020 r.
 • Termomodernizacja wszystkich budynków szpitala – wartość ponad 50 mln zł
  Umowa  z wykonawcą została podpisana 5 grudnia 2019 r., a termin zakończenia  zaplanowano na jesień 2022 r.
 • Pracownia Hemodynamiki – wartość niemal 10 mln zł (sprzęt 6 mln )
  W grudniu 2019 r. – podpisanie umowy z wykonawcą, kwiecień-maj 2020 oddanie pracowni do użytku
 • Remont i modernizacja ośrodka onkologii w budynku L (I etap w 2017. , II w latach 2018-2019)
  Koszt tylko w 2019 r. – blisko 4 mln zł
 • Remont i modernizacja budynku U – wartość prawie 1 mln zł

4.    Nie jest prawdą, iż miasto przekazuje szpitalowi miliony.

W ciągu ostatnich pięciu lat miasto Zielona Góra wsparło szpital kwotą około 2,5 mln zł. W tym samym czasie, z tytułu opłat śmieciowych oraz podatku od nieruchomości szpital odprowadził do kasy miasta 3,5 ml zł. 

5.    Nie jest prawdą, iż szpital od miasta oczekuje „bezwarunkowego przekazywania pieniędzy”  oraz że te „miliony mają być na pomoc dla działaczy partyjnych”.

Kierując do prezydenta Zielonej Góry oraz do wiadomości Rady Miasta pisma z prośba o wsparcie finansowe szpitala, liczyłem na pełne zrozumienie i zaangażowanie za strony miasta, które – taką miałem nadzieję – troszczy się o zdrowie swoich mieszkańców. Wszak ponad połowa naszych pacjentów to właśnie zielonogórzanie. Tymczasem z niezrozumiałych powodów, szpital nie tylko nie otrzymał oczekiwanej pomocy, ale także został w bezpardonowy sposób zaatakowany i zlekceważony.

Podkreślę, iż nie oczekiwaliśmy wsparcia bieżącej działalności. Liczyliśmy natomiast na dofinasowanie inwestycji, które są w trakcie realizacji lub w planach na najbliższe lata (np. rozbudowa Oddziału Intensywnej Terapii). Dzięki dodatkowym środkom wiele z nich moglibyśmy przyspieszyć lub zrealizować w krótszym terminie. A następnie – z korzyścią dla pacjentów – efektywniej wykorzystać. Przypomnę, iż jesteśmy Szpitalem Uniwersyteckim, który postawił sobie za cel regularnie podnosić jakość i zakres świadczonych usług medycznych. Stąd chociażby zatrudnianie wysokiej klasy specjalistów z tytułami naukowymi, którzy z powodzeniem łączą działalność medyczną i dydaktyczną na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Podsumowując, oczekuję, iż osoba na tak eksponowanym stanowisku jak prezydent dużego miasta będzie bardziej ważył słowa w trakcie publicznych wystąpień, a przede wszystkim nie  rozpowszechniał kłamstw i nie powielał zasłyszanych gdzieś nieprawdziwych informacji.

Wierząc, iż zdrowie i życie mieszkańców Zielonej Góry jest dla prezydenta miasta ważne, pozostaję w oczekiwaniu partnerskiego dialogu i wsparcia, a nie blokowania inwestycji Szpitala Uniwersyteckiego.

W załączeniu treść pism, które wystosowane zostały w ostatnim czasie do prezydenta Zielonej Góry z prośbą o wsparcie, a także otrzymane odpowiedzi – z Urzędu Miasta oraz radnego Andrzeja Brachmańskiego.

Dr Marek Działoszyński
Prezes Zarządu Szpitala

odpowiedz – radny A. Brachmański.pdf[ ]94 kB
odpowiedź Urzędu Miasta.pdf[ ]715 kB
Pismo o wsparcie – administarcja.pdf[ ]3447 kB
Pismo o wsparcie – akredytacja.pdf[ ]672 kB
Pismo o wsparcie – infrastruktura.pdf[ ]2214 kB
Pismo o wsparcie – OIOM.pdf[ ]2209 kB
Pismo o wsparcie – onkologia.pdf[ ]3452 kB
Pismo o wsparcie – wymogi.pdf[ ]2110 kB
Pismo o wsparcie – wyposażenie CZMiD.pdf[ ]1188 kB