Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 5 lipca 2022

Oświadczenie dotyczące pracy na Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami na temat niepodpisania przez dotychczasowy zespół chirurgów nowego kontraktu cyt. „z powodu złej organizacji pracy i sposobu zarządzania szpitalem”,  a co za tym idzie sugerowaniem, iż nie są zabezpieczone potrzeby pacjentów, wyjaśniamy:   

Rozmowy z zespołem chirurgów na temat warunków ponownego zatrudnienia (dotychczasowy kontrakt wygasał z dniem 30 czerwca)  trwały od maja br. W sumie odbyły się trzy spotkania z udziałem 6 lekarzy. Ponieważ wygórowane oczekiwania płacowe medyków (podwyżka o około 35-40%) były nie do zaakceptowania przez Zarząd szpitala, chirurdzy nie złożyli swojej oferty.

Obecnie trwają indywidualne rozmowy z lekarzami, którzy chcą podjąć pracę w naszym szpitalu oraz poszukiwania kolejnych chętnych. Pierwszych czterech, z innych ośrodków w kraju, już niedługo zasili nasz zespół chirurgów. Co ważne, zarówno władzom szpitala, jak i kierownikowi Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej dr hab. n.med. Dawidowi Murawie zależy na tym, aby kandydaci do pracy w zielonogórskim szpitalu chcieli  się rozwijać naukowo, prowadzić badania, wdrażać najnowsze metody leczenia pacjentów oraz współuczestniczyć w rozwoju kliniki.

Równocześnie zapewniamy, iż zespół, który obecnie pracuje na oddziale pod kierownictwem prof. D. Murawy, dzięki swojemu ogromnemu zaangażowaniu zabezpiecza potrzeby pacjentów, otaczając opieką zarówno tzw. pacjentów pilnych, jak i realizując planowe zabiegi. Dla przykładu, w dniu wczorajszym odbyło się na Centralnym Bloku Operacyjnym osiem operacji chirurgicznych. 

Dr Marek Działoszyński

Prezes Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze