Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 1 lipca 2017

Opracowanie i wprowadzenie transgranicznego trybu współpracy dla zapewnienia wysokiej wyleczalności chorób nowotworowych

Projekt realizowany w ramach programu BB-PL Interreg V A 2014-2020, Oś priorytetowa IV na podstawie porozumienia partnerskiego z OBTZ Bad Saarow e.V.
Wartość projektu po stronie polskiego partnera: 597 953,50 Euro – poziom dofinansowania 85%
Okres realizacji 01.07.2017 – 31.12.2019

Głównym celem projektu jest transgraniczna współpraca pomiędzy polskimi i niemieckimi lekarzami z instytucji regionu przygranicznego w celu poprawy wyników leczenia pacjentów nowotworowych przy wykorzystaniu metod informatycznych.

Do działań jakie w ramach projektu beneficjent zamierza zrealizować należą:

  • współpraca z co najmniej 9 instytucjami polskimi i niemieckimi;
  • utworzenie stałych pol.-niem. grup ekspertów w poszczególnych jednostkach chorobowych w celu optymalizacji leczenia (np. grupa dla raka płuca/piersi/prostaty);
  • rejestrowanie i ocena wszystkich ważnych danych dot. leczenia pacjentów nowotworowych;
  • opracowanie pakietu oprogramowania do obliczeń i graficznej prezentacji krajowych i transgranicznych porównań (transgraniczny system zarządzania jakością);
  • wdrożenie systemu telekonferencji u partnerów i instytucji współpracujących;
  • organizacja i przeprowadzenie międzynarodowej konferencji naukowej podsumowującej połączonej z prezentacją wyników projektu.

Działania projektu mają na celu zminimalizowanie wzgl. wyrównanie uwarunkowanych położeniem przygranicznym strukturalnych deficytów w leczeniu pacjentów nowotworowych poprzez ścisłą współpracę polskich i niemieckich lekarzy, instytucji i administracji. Do działań należy systemowa rejestracja danych dotyczących leczenia ponad 10.000 pacjentów nowotworowych z regionu i ich naukowa ocena w trzech polsko-niemieckich interdyscyplinarnych grupach ekspertów dla danej jednostki chorobowej. Wyliczenia wskaźników jakościowych mają liczbowo określić jakość leczenia w regionie przygranicznym i dostarczyć odpowiedzialnym instytucjom i administracji danych i propozycji ewentualnych usprawnień. Dzięki instytucjonalizacji wspólnych polsko-niemieckich grup ekspertów, dzięki utworzeniu nowatorskiego transgranicznego zarządzania jakością i dzięki stosowanym działaniom na rzecz zwiększenia wśród mieszkańców motywacji do skorzystania z badań profilaktycznych chcemy polepszyć jakość leczenia i szanse przeżycia pacjentów nowotworowych. Cele te są zgodne ze strategią Europa 2020 i 6 celem szczegółowym programu „Wzmocnienie transgranicznej współpracy instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego” i zmierzają do poprawy jakości życia mieszkających tam obywateli i zrównania jej do poziomu bardziej uprzywilejowanych regionów kraju. Naszą grupą docelową jest w pierwszym rzędzie ludność woj. lubuskiego i powiatów Oder-Spree o Märkisch-Oderland, łącznie ok. 1.400.000 ludzi. Ponadto cele naszego projektu oddziałują na opiekę medyczną dla mieszkańców innych części obszaru wsparcia. Przy wsparciu audiowizualnych technik komunikacyjnych i nowego oprogramowania chcemy stworzyć zinstytucjonalizowane, transgraniczne zarządzanie jakością, nadające się do trwałej poprawy jakości leczenia pacjentów nowotworowych, a tym samym jakości życia ludzi w całym obszarze wsparcia.

W załączeniu publikacja wyników projektu