Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 20 sierpnia 2019

Okręgowa Rada Lekarska zaniepokojona skierowaniem sprawy do prokuratury

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze przekazało swoje stanowisko dotyczące sytuacji w naszym szpitalu w związku z pojawieniem się bakterii Klebsiella pneumoniae NDM. ORL wyraża głębokie zaniepokojenie informacjami o złożeniu zawiadomienia do prokuratury przez Wojewodę Lubuskiego. Oto treść stanowiska Prezydium ORL.

„Prezydium ORL w Zielonej Górze wyraża głębokie zaniepokojenie informacjami o złożeniu zawiadomienia do prokuratury przez Wojewodę Lubuskiego w sprawie zakażenia bakterią Klebsiella pneumoniae NDM w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Według naszej wiedzy w zielonogórskiej placówce zachowano odpowiednie procedury epidemiologiczne. Ponadto taki sposób rozwiązywania niezwykle istotnego problemu, jakim jest narastająca liczba zakażeń bakteriami wieloopornymi, świadczy o głębokim niezrozumieniu zagrożeń dotyczących większości polskich placówek medycznych. Zakażenia „superbakteriami” są bolączką całego świata, a rozprzestrzenianie się ich wśród pacjentów postrzegane jest jako zdarzenia niepożądane, czyli niezamierzone powikłanie związane z kontaktem z ochroną zdrowia, a nie jako przestępstwo. Statystki dowodzą, że najczęstszą przyczyną w/w zdarzeń są błędy systemowe, m.in. przeludnione sale chorych, niedostateczna liczba izolatek, zbyt mała ilość sanitariatów, zbyt duże obciążenie pracą personelu. Podstawową metodą zaradczą jest ograniczenie antybiotykoterapii, bezwzględne przestrzeganie procedur sanitarnych, zgłaszanie i rejestracja ognisk epidemiologicznych. Nie może się to jednak wiązać ze stygmatyzacją i penalizacją działających w dobrej wierze pracowników ochrony zdrowia, którzy ze względu na specyfikę zawodu są również narażeni na oddziaływanie tych szkodliwych czynników biologicznych. Środowisko medyczne od wielu lat apeluje do decydentów o pilne pochylenie się nad problemami ochrony zdrowia w Polsce, która organizacyjnie, infrastrukturalnie i przede wszystkim finansowo daleko odbiega od standardów europejskich”.

Załącznik plik PDF: Stanowisko ORL Zielona Góra.pdf