Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 5 lutego 2024

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości znajdującej się w Sulechowie

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

oferuje na sprzedaż nieruchomość znajdującą się Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 48, usytuowaną na działce o numerze ewidencyjnym 488/9, wpisaną do rejestru zabytków, w której skład wchodzą:

1. Działka nr 488/9 o powierzchni 1,6212 ha
2. Budynek Dydaktyczno – Administracyjny o powierzchni 5 284,20 m2
3. Budynek Sali Gimnastycznej o powierzchni 335,60 m2
4. Budynek Gospodarczy o powierzchni 221,00 m2
5. Parking
6. Ciągi komunikacyjne (drogi, chodniki)
7. Ogrodzenie z elementów betonowych
8. Ogrodzenie z cegły klinkierowej

Cena wywoławcza wynosi 9 000 000,00 zł

Dokumenty źródłowe do wglądu w Dziale Administracyjno – Gospodarczym.
Bliższych informacji udziela Dział Administracyjno – Gospodarczy Szpitala z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego
Osobami uprawnionymi do kontaktu są: Agnieszka Antoszków – tel. 68 32 96 565 Jolanta Piszcz – tel. 68 32 96 564
e–mail: ta@szpital.zgora.pl