Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 26 października 2023

Ogłoszenie o konkursie ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza pisemny konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024.

Przedmiotem oferty jest:

  1. Badanie jednostkowe sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz za rok 2024 Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., wraz ze sprawozdaniem z badania.
  2. Sporządzenie sprawozdania z badania zgodnie z przepisami z ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. 2023, poz. 1015 z późn. zm.).
  3. Zamawiający na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994r.
    o rachunkowości (tj. Dz.U.2023 poz.120 z późn.zm.) dopuszcza możliwość przedłużenia umowy na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

Dokumenty do pobrania: