Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 28 września 2021

Ogłoszenie o konkursie ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza pisemny konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022.

Przedmiotem oferty jest:

  • Badanie jednostkowe sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz za rok 2022 Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., wraz ze sprawozdaniem z badania.
  • Sporządzenie sprawozdania z badania zgodnie z przepisami z ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. 2020, poz. 1415).
  • Zamawiający na podstawie art..66 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj.Dz.U.2021 poz.217) dopuszcza możliwość przedłużenia umowy na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

Dokumenty do pobrania: