Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Zakład Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

ZASADY PRZYJĘĆ DO ZAKŁADU:

Do zakładu przyjmowani są:
1. pacjenci z określoną grupą schorzeń tj. ICD-10
2. Pacjenci kierowani z następujących oddziałów: oddział neurologii, oddział neurochirurgii,
oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chirurgii ogólnej, oddział chirurgii
urazowo-ortopedycznej, oddział chorób zakaźnych i oddział chorób wewnętrznych (pacjenci przyjęty do 14 dni od wypisu z oddziału kierującego).

Kontakt telefoniczny z sekretariatem oddziału: 68 32 96 543.

Zasady kwalifikacji przyjęcia pacjentów spoza Szpitala Uniwersyteckiego:
1. Weryfikacja prawidłowości skierowania (data wystawienia, rodzaj schorzenia).

2. Weryfikacja dokumentacji medycznej pacjenta.
3. Ustalenie ewentualnego terminu przyjęcia uzależnionego od istniejących wolnych
miejsc na oddziale.

Zasady kwalifikacji przyjęcia pacjentów przebywających w Szpitalu Uniwersyteckim:
1. Ustalenie możliwości przyjęcia z kierownikiem oddziału.
2. Konsultacja lekarza neurologa oraz konsultacja fizjoterapeutyczna.


Zakład Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej realizuje terapię w szerokim zakresie. Zapewnia wczesną rehabilitację neurologiczną w warunkach stacjonarnych, w której pacjent objęci są opieką interdyscyplinarnego zespołu medycznego. Zakres świadczeń realizowanych przez Zakład Rehabilitacji obejmuje również rehabilitację ambulatoryjną, rehabilitację domową oraz dzienną rehabilitację kardiologiczną, do której kwalifikowani są pacjenci po przebytym zawale mięśnia sercowego. Kompleksowa terapia obejmuje również opiekę na poszczególnych oddziałach klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego.

W ramach wczesnej rehabilitacji neurologicznej prowadzony jest 26-łóżkowy oddział.

Najliczniejszą grupę poddaną kompleksowej rehabilitacji stanowią pacjenci po udarach mózgu.

Na oddziale zatrudniony jest profesjonalny zespół z dużą i stale pogłębiającą wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym, których w codziennej pracy wspomaga nowoczesny sprzęt medyczny wykorzystujący biofeedback, EMG oraz elektrostymulację mięśni.

W skład zespołu wchodzą lekarze ze specjalizacją neurologiczną, internistyczną oraz rehabilitacją medyczną. Wykwalifikowany zespół fizjoterapeutów, w skład którego wchodzi aż czterech specjalistów w dziedzinie fizjoterapii co sprawia, że na tle całego kraju jesteśmy nielicznym ośrodkiem zatrudniającym tylu specjalistów.

Wysoko wykwalifikowany zespół pielęgniarek, psychologów, logopedów i terapeutek zajęciowych profesjonalnie zapewniają pomoc i opiekę naszym pacjentom.

W ramach fizjoterapii ambulatoryjnej wykonywany jest szereg zabiegów takich jak; indywidualna kinezyterapia prowadzona przez magistrów fizjoterapii, zabiegi fizykalne w zakresie światłolecznictwa, elektrolecznictwa, magnetoterapii, ultradźwięków oraz masażu klasycznego, limfatycznego ręcznego i mechanicznego.

Najbardziej potrzebujący, którzy ze względów chorobowych oraz znacznej niepełnowartościowości nie są wstanie korzystać z terapii w warunkach ambulatoryjnych objęci są opieką w ramach rehabilitacji domowej.

Realizowana, dynamicznie rozwijająca się dzienna rehabilitacja kardiologiczna zapewnia opiekę pacjentom po przebytym zawale mięśnia sercowego, którzy hospitalizowani w Naszym szpitalu i zakwalifikowani przez lekarza kardiologa poddawani są dalszej opiece lekarskiej i fizjoterapeutycznej mającej na celu poprawę wydolności, wytrzymałości krążeniowo-oddechowej oraz przygotowaniu pacjenta do codziennej podstawowej oraz zawodowej aktywności.

Rejestracja pacjentów na rehabilitację domową i ambulatoryjną prowadzona jest telefonicznie pod numerem sekretariatu 68 32 96 543 lub mailowo pod adresem: lu.s@szpital.zgora.pl

Telefony kontaktowe:

  • Kierownik zakładu: Zbigniew Guzek – 68 32 96 523
  • Zastępca kierownika zakładu: Michał Małek – 68 30 00 795
  • Kierownik zespołu techników: Alicja Kamińska – 68 30 00 795
  • Pielęgniarka oddziałowa: Katarzyna Lulczyk – 68 32 96 308
  • Dyżurka pielęgniarek: 68 32 96 309
  • Sekretariat: 68 32 96 543
  • Rehabilitacja ambulatoryjna: 68 32 96 680
  • KOS (Dzienna Rehabilitacja Kardiologiczna): 68 32 96 793