Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z Obszarem Chirurgicznym

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

W 2001 roku w ramach programu “Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego”, na bazie dotychczasowej Centralnej Izby Przyjęć, powstał Szpitalny Oddział Ratunkowy. Zadania nałożone na SOR to wstępna diagnostyka i leczenie w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej, a w szczególności w razie wypadku, urazu zatrucia u dorosłych i dzieci.

Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego umożliwia:

 • monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych
 • prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowo – mózgowej
 • wykonywanie pełnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów
 • prowadzenie resuscytacji płynowej
 • leczenie bólu
 • wstępne leczenie zatruć
 • opracowanie chirurgiczne ran i drobnych urazów
 • wstępne leczenie wstrząsów o różnej etiologii
 • wszystkie inne działania ratunkowe w stanach zagrożenia życia u dorosłych i dzieci

Kontakt z Oddziałem:

 • Kierownik: lek. Szymon Michniewicz – 68 32 96 340
 • Pielęgniarka Oddziałowa: Elżbieta Szostak – 68 32 96 491
 • Dyżurka Lekarska – 68 32 96 344
 • Dyżurka Pielęgniarska – 68 32 96 342

OBSZAR CHIRURGICZNY SOR 

W tym miejscu diagnozowane i leczone są nagłe urazy

Kontakt:

 • Kierownik: lek. Natalia Retkowska-Tomaszewska
 • Pielęgniarka Koordynująca: Teresa Smolska
 • tel. 68 32 96 517