Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Świadczone usługi

Świadczymy usługi w następującym zakresie:

1.    Brachyterapia wewnątrzjamowa

Celem brachyterapii wewnątrzjamowej jest uzyskanie długotrwałej kontroli miejscowej nowotworu lub poprawa jakości życia chorego poprzez zmniejszenie dolegliwości związanych z obecnością guza pierwotnego lub zmiany przerzutowej.

2.    Brachyterapia wewnątrzprzewodowa

Celem brachyterapii wewnątrzprzewodowej jest uzyskanie długotrwałej kontroli miejscowej nowotworu lub poprawa jakości życia chorego poprzez zmniejszenie dolegliwości związanych z obecnością guza pierwotnego lub zmiany przerzutowej.

3.    Brachyterapia 3D-HDR w czasie rzeczywistym

Celem brachyterapii 3D-HDR w czasie rzeczywistym jest uzyskanie długotrwałej kontroli miejscowej nowotworu poprzez podanie precyzyjnie określonej dawki promieniowania jonizującego na obszar guza lub miejsca po wyciętym całkowicie lub częściowo guzie nowotworowym.

4.    Brachyterapia powierzchniowa (BRT-pow)

Celem brachyterapii powierzchniowej jest uzyskanie długotrwałej kontroli miejscowej nowotworu lub poprawa jakości życia chorego poprzez zmniejszenie dolegliwości związanych z obecnością guza pierwotnego lub zmiany przerzutowej.

5.    Teleradioterapia paliatywna z zastosowaniem jednej frakcji 

Celem teleradioterapii paliatywnej z zastosowaniem jednej frakcji jest poprawa jakości życia chorego poprzez zmniejszenie dolegliwości bólowych związanych z obecnością przerzutów do kości.

6.    Teleradioterapia paliatywna frakcjonowana 

Celem teleradioterapii paliatywnej frakcjonowanej jest poprawa jakości życia chorego poprzez zmniejszenie dolegliwości związanych z obecnością guza pierwotnego lub zmian przerzutowych.

7.    Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D

Celem teleradioterapii radykalnej z planowaniem trójwymiarowym jest trwałe wyleczenie chorego poprzez podanie precyzyjnie określonej, jednorodnej dawki promieniowania jonizującego na zaplanowany obszar, przy minimalnym uszkodzeniu otaczających tkanek zdrowych.

8.    Teleradioterapia konformalna z zastosowaniem techniki modulacji intensywności dawki (CRT-IMRT)

Celem radioterapii konformalnej z zastosowaniem techniki modulacji intensywności dawki (CRT-IMRT) jest trwałe wyleczenie chorego poprzez precyzyjne podanie określonej dawki promieniowania jonizującego na zaplanowany obszar, przy minimalnym uszkodzeniu otaczających tkanek zdrowych.

9.    Teleradioterapia pod kontrolą obrazowania (IGRT) 

Celem radioterapii pod kontrolą obrazowania (IGRT) jest trwałe wyleczenie chorego poprzez precyzyjne podanie określonej dawki promieniowania jonizującego na zaplanowany obszar, przy minimalnym uszkodzeniu otaczających tkanek zdrowych, z wykorzystaniem wizualizacji zaplanowanych obszarów za pomocą technik obrazowania na aparacie terapeutycznym.

10.  Teleradioterapia z bramkowaniem oddechowym

Celem teleradioterapii z bramkowaniem oddechowym jest trwałe wyleczenie chorego lub zapewnienie długotrwałej kontroli miejscowej guza poprzez precyzyjne podanie określonej dawki promieniowania jonizującego na zaplanowany obszar w określonej fazie cyklu oddechowego.

11.  Radioterapia śródoperacyjna

Celem radioterapii śródoperacyjnej jest zwiększenie wyleczalności miejscowej nowotworu poprzez podanie precyzyjnie określonej dawki promieniowania jonizującego na obszar miejsca po wyciętym całkowicie lub częściowo guzie nowotworowym w trakcie zabiegu operacyjnego.

12.  Radioterapia zmian nienowotworowych

Celem radioterapii zmian nienowotworowych jest zapewnienie kontroli miejscowej agresywnych miejscowo chorób nienowotworowych oraz poprawa jakości życia chorego związana ze zmniejszeniem dolegliwości wynikających z umiejscowienia tych chorób.

13.  Radioterapia 4D adaptacyjna (4D-AIMRT, AIGRT)

Celem procedury 4D-AIMRT jest trwałe wyleczenie chorego podanie precyzyjnie określonej, jednorodnej dawki promieniowania jonizującego z okresową korektą planu leczenia uwzględniającą zmianę topografii napromienianych obszarów.

14.  Radioterapia stereotaktyczna 

Celem radioterapii stereotaktycznej jest trwałe wyleczenie chorego lub zapewnienie długotrwałej kontroli miejscowej guza poprzez precyzyjne podanie wysokiej dawki promieniowania jonizującego na zaplanowany obszar, przy minimalnym uszkodzeniu otaczających tkanek zdrowych.                      

Napromieniowania prowadzone są zarówno w warunkach ambulatoryjnych jak i w warunkach hospitalizacji (posiadamy 2 oddziały: radioterapii ogólnej i ginekologii onkologicznej o łącznej bazie 46-łóżkowej). Zajmujemy się leczeniem wszystkich chorób nowotworowych, a w szczególności chorych na: raka piersi, raka płuc, nowotworów złośliwych regionu głowy i szyi (w tym rak krtani, rak gardła, rak języka), raka gruczołu krokowego, nowotwory centralnego układu nerwowego, nowotwory jelita grubego, raka pęcherza moczowego, raka szyjki macicy, raka trzonu macicy, raka pochwy, raka jądra, nowotwory układu chłonnego (chłoniaki, ziarnica złośliwa), nowotwory skóry, nowotwory kości i tkanek miękkich.