Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Kliniczny Oddział Radioterapii i Zakład Radioterapii

ZASADY PRZYJĘĆ NA ODDZIAŁ:

1. Pacjent lub osoba upoważniona przez pacjenta, ze skierowaniem zgłasza się osobiście do sekretariatu oddziału lub kontaktuje telefonicznie, nr 68 329 64 97.

2. W dniu zgłoszenia się ze skierowaniem odbywa się konsultacja z lekarzem z oddziału.

3. Ustala się termin symulacji dla pacjenta w Zakładzie Radioterapii. Prosimy o zabranie pełnej dokumentacji medycznej ze sobą.

4. Pacjenta wpisujemy na listę pacjentów oczekujących do przyjęcia.

5. Wykonywany jest plan leczenia dla Pacjenta.

6. Powiadamiamy telefonicznie o terminie przyjęcia do oddziału.


Zakład Radioterapii istnieje od ponad 40 lat i jest jednym z dwóch ośrodkiem zajmującym się leczeniem energią promienistą w województwie lubuskim. Dzięki stałemu rozwojowi, doposażaniu w nowoczesny sprzęt i kształceniu kadry daje możliwość mieszkańcom Ziemi Lubuskiej poprawnego i nowoczesnego leczenia chorób nowotworowych przy użyciu promieniowania jonizującego.

Napromienianie prowadzone jest zarówno w warunkach hospitalizacji jak i ambulatoryjnie, również z opcją zakwaterowania w hostelu bezpłatnie dla pacjenta. Rocznie w naszym zakładzie jest leczonych około 1600 chorych na nowotwory złośliwe, zlokalizowane w różnych częściach organizmu, codziennie prowadzone jest leczenie 90-120 pacjentów. Naszą działalnością kliniczną jest prowadzenie leczenia skojarzonego w nowotworach regionu głowy i szyi, klatki piersiowej, piersi, przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, centralnego systemu nerwowego, nowotworach układu chłonnego oraz nowotworach ginekologicznych.
W Zakładzie Radioterapii prowadzona jest również brachyterapia, znajdująca zastosowanie w leczeniu nowotworów ginekologicznych, oskrzeli i płuc, przełyku, skóry oraz prostaty.

Współpracujemy ściśle z Klinicznym Oddziałem Chemioterapii i Chirurgii Onkologicznej naszego Szpitala jak również z pozostałymi Oddziałami i innymi jednostkami służby zdrowia na terenie województwa oraz kraju.

Wyposażenie

Zakład Radioterapii wyposażony jest w:

 • przyspieszacze liniowe z możliwością realizacji technik konformalnych 3D, IMRT, IGRT, V MAT, stereotaksji i bramkowania oddechowego
 • jeden symulator (z przystawką tomograficzną umożliwiającą trójwymiarowe planowanie niezależnie od CT), oraz opcję symulacji wirtualnej na tomografie komputerowym
 • własny tomograf komputerowy 64-rzędowy, wykonujący badania diagnostyczne oraz badania do dalszego planowania leczenia w pozycjach terapeutycznych, także do planowania 4D
 • 2 aparaty microSelectron HDR ze źródłem Irydu 192
 • trójwymiarowe systemy planowania:  XiO, Prowess Panther, Oncentra Master Plan oraz Eclipse umożliwiające zastosowanie wysokospecjalistycznych technik napromieniania z tele- i brachyterapii sprzężone z systemem zarządzania i weryfikacji ARIA w jedną linię terapeutyczną.
 • modelarnię z wycinarką osłon indywidualnych
 • urządzenia dozymetryczne do kontroli funkcjonowania aparatów zakładu.

Sprzęt jest regularnie przeglądany oraz serwisowany przez autoryzowane firmy, co gwarantuje prawidłowe prowadzenie leczenia i bezzwłoczne usuwanie awarii.

Oferta

Prowadzimy pełnoprofilowe leczenie promieniami nowotworów o wszystkich umiejscowieniach anatomicznych, zarówno jako leczenie samodzielne jak i w skojarzeniu, w różnej sekwencji, z chirurgią i/lub chemio – bądź hormonoterapią. W części przypadków teleradioterapia jest też kojarzona z brachyterapią.

Wszyscy chorzy leczeni radykalnie w Zakładzie Radioterapii są okresowo kontrolowani zarówno w trakcie radioterapii (1-2 razy w tygodniu) jak i po jej zakończeniu i pozostają pod opieką lekarzy radioterapeutów do końca życia, co umożliwiają dwa ambulatoria wchodzące w jego skład. Przez tą jednostkę prowadzone jest też całość leczenia odczynów popromiennych.

Całość procedur fizycznych dotyczących kalibracji wiązek i precyzji napromieniania jest poddana dodatkowej, stałej kontroli zarówno ze strony renomowanych polskich laboratoriów fizycznych jak i bezpośredniej podwójnej kontroli Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu oraz zakładu Fizyki Instytutu Gustave Roussy w Paryżu, co minimalizuje prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku radiacyjnego.

System pracy stosowany w Zakładzie Radioterapii pozwala skrócić czas oczekiwania na rozpoczęcie radioterapii oraz zminimalizować liczbę chorych znajdujących się równocześnie na terenie Zakładu, co w istotny sposób wpływa na komfort leczenia.

Całość technicznych, merytorycznych i logistycznych możliwości Zakładu Radioterapii pozwala na prowadzenie leczenia na najwyższym w świecie, osiągalnym w chwili obecnej, poziomie.

Procedury w Zakładzie Radioterapii

Jesteśmy w stanie zaoferować leczenie promieniami jonizującymi w każdym rodzaju nowotworu, przy każdej jego lokalizacji. Obecne trójwymiarowe, konformalne techniki napromieniania pozwalają na podanie wysokiej, jednorodnej dawki promieniowania w obrębie guza nowotworowego, przy maksymalnej ochronie tkanek zdrowych. Cały proces terapeutyczny jest dokładnie na każdym etapie sprawdzany poprzez system wewnętrznych audytów, wizualizację pól napromieniania, tzw. zdjęcia portalowe, dozymetrię przyżyciową, pozwalającą na weryfikację podanej dawki promieniowania jonizującego w trakcie leczenia.

W niektórych schorzeniach onkologicznych korzystne jest kojarzenie różnych metod napromieniania, co również stosujemy łącząc napromienianie z pól zewnętrznych (teleterapia) z napromienianiem kontaktowym w bezpośrednim sąsiedztwie źródła promieniowania (brachyterapia). Takie kojarzenie dwóch metod radioterapii stosujemy w nowotworach ginekologicznych, skóry, przełyku, oskrzeli i płuc oraz zaczęliśmy w nowotworach prostaty.

Kierownik: dr n. med. Róża Poźniak-Balicka
Rejestracja:

 • Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 14:30 – 68 32 96 546
 • Pielęgniarka Oddziałowa: Iwona Biernacka – 68 32 96 383
 • Dyżurka Lekarska – 68 32 96 495
 • Dyżurka Pielęgniarska/Sekretariat – 68 32 96 497