Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Działalność Zakładu Fizyki

Zakład Fizyki

Tel. (68) 32 96 535

Kierownik

mgr Joanna Deluga-Mrówka

Działalność Zakładu Fizyki (ZF) związana jest z stosowaniem promieniowania jonizującego w medycynie, w szczególności w leczeniu nowotworów oraz w diagnostyce obrazowej.

Do podstawowych obowiązków ZF należy:

  • kontrola jakości aparatury terapeutycznej i diagnostycznej,
  • kontrola poprawności działania systemów planowania leczenia,
  • nadzór i administracja komputerowego sytemu zarządzania i weryfikacji leczenia,
  • nadzór nad realizacją terapii i bezpieczeństwem pacjenta,
  • planowanie leczenia w teleradioterapii i brachyterapii.

Powyższe procedury zapewniają prawidłową realizację przygotowywanych w ZF planów leczenia. Gwarantują też poprawność napromieniania pacjenta, kontrolowaną na bieżąco przy użyciu zdjęć portalowych i wiązek tomograficznych CBCT.

Na bieżąco wdrażane są nowe techniki teleradioterapii i brachyterapii. Pracownicy zakładu stale podnoszą swoje kwalifikacje, uczestniczą w szkoleniach krajowych i międzynarodowych.
Na bieżąco śledzą zalecenia towarzystw naukowych. Wszyscy pracownicy są członkami Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej.

Współpraca Zakładu Fizyki z Zakładem Radioterapii gwarantuje najwyższą, jakość stosowanych procedur, zgodną ze standardami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej.