Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Kliniczny Oddział Położniczo-Ginekologiczny

1. Pion Położniczy w skład, którego wchodzi:

– Odcinek Patologii Ciąży

– Sala Porodowa

– Odcinek Rooming-in

Szkoła Rodzenia

2. Pion Ginekologiczny w skład, którego wchodzi:

– Blok Operacyjny Ginekologiczno – Położniczy

– Odcinek ginekologii operacyjnej, endoskopowej i onkologicznej

3. Ginekologiczno-Położnicza Izba Przyjęć.

Oddział pełni nadzór merytoryczny i zapewnia obsadę lekarską w:

1) Zespole Poradni Położniczo-Ginekologicznej, w skład której wchodzą poradnie:

– Badań Prenatalnych

– Ciężarnych z Cukrzycą

– Echokardiografii Płodu

– Leczenia niepłodności

– Patofizjologii Szyjki Macicy

– Położniczo-Ginekologiczna wraz z kwalifikacją do zabiegów

2) Poradni Patologii Ciąży.

3) Poradni Ginekologii Onkologicznej.

PATOLOGIA CIĄŻY będąca na III poziomie referencyjności zajmuje się najcięższymi patologiami ciąży i płodu. Do jej głównych zadań należy:

1. Opieka nad ciężarnymi z zagrażającym porodem przedwczesnym

2. Opieka nad ciężarnymi z przedwczesnym odpływaniem płynu owodniowego

3. Opieka na ciężarnymi z patologiami położniczymi: z cukrzycą ciążowa i przedciążowa, z nadciśnieniem przewlekłym i nadciśnieniem ciążowym, z cholestazą ciążowa, z chorobami autoimmunologicznymi w tym z małopłytkowością oraz innymi rzadziej występującymi chorobami towarzyszącymi ciąży.

4. Opieka nad ciężarnymi u których dzieci stwierdzono nieprawidłowości w obrębie anatomii.

5. Opieka nad ciężarnymi u których płodów stwierdza się zaburzenia wzrastania wewnątrzmacicznego (płód za mały lub za duży).

6. Opieka nad ciężarnymi w ciążach wielopłodowych.

7. Opieka nad ciężarnymi w ciążach powikłanych małowodziem i wielowodziem.

8. Opieka nad ciężarnymi z konfliktem serologicznym, immunologicznym lub nieimmunologicznym obrzękiem płodu – diagnostyka i leczenie.

9. Zabiegi wewnątrzmaciczne: amniopunkcja, amnioredukcja, kordocenteza, kordocenteza z przetoczeniem, odbarczanie przestrzeni płynowych u płodu.

10. Zakładanie szwów okrężnych w przypadku występowania niewydolności cieśniowo – szyjkowej.

11. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej.

BLOK PORODOWY jest największą porodówką w województwie. Do jego zadań należy sprawowanie opieki nad rodzącą oraz udzielanie pierwszej pomocy położniczej zgodnie z obowiązującymi standardami opieki okołoporodowej.

1. Przyjęcie pacjentki zakwalifikowanej do porodu lub pacjentki ciężarnej wymagającej intensywnego nadzoru.

2. Przeprowadzenie wywiadu położniczego oraz badania ginekologicznego pacjentki. Wykonanie zapisu KTG.

3. Wykonanie usg położniczego z oceną zgodną ze standardami USG PTG.

4. Wykonanie czynności wchodzących w zakres przygotowania rodzącej do porodu, w tym omówienie planu porodu.

5. Opieka nad rodzącą w sali porodowej do chwili zakończenia porodu i następnie przekazanie jej na oddział poporodowy.

6. Porody operacyjne pochwowe (porody kleszczowe lub przy pomocy wyciągacza próżniowego) oraz cesarskie cięcia  w zależności od wskazań i oceny położniczej.

7. Kontrola przebiegu czynności poporodowych oraz intensywna opieka nad położnicą z powikłaniami poporodowymi.

8. Opieka nad noworodkiem – wykonywanie czynności oznakowania noworodka, obowiązujących testów i zabiegów.

9. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej.

10. Prowadzenie nauki przygotowującej przyszłe matki do porodu w Szkole Rodzenia.

ROOMING-IN przyjmuje pacjentki po porodach. Do jego zakresu obowiązków należy:

1. Opieka lekarska i pielęgniarska nad położnicą i noworodkiem od chwili przyjęcia z Odcinka Porodowego do momentu wypisu z oddziału.

2. Pobranie niezbędnych badań i wykonanie obowiązkowych szczepień u noworodka.

3. Poradnictwo laktacyjne.

4. Prowadzenie dokumentacji medycznej,

GINEKOLOGIA OPERACYJNA, ENDOSKOPOWA I ONKOLOGICZNA wykonuje ok tysiąca zabiegów jednodniowych i ok sześciuset dużych zabiegów ginekologiczno – onkologicznych. Do jej głównych zadań należy: 

1. Wykonywanie małych zabiegów ginekologicznych w tym z użyciem małoinwazyjnych technik endoskopowych jak histeroskopia diagnostyczna i zabiegowa.

2. Leczenie stanów przedrakowych szyjki macicy- elektrokonizacje i konizacje chirurgiczne.

3. Leczenie zaburzeń statyki narządu rodnego (obniżenie, wypadanie) z użyciem technik przezpochwowych i endoskopowych.

4. Leczenie nowotworów narządu rodnego z użyciem technik klasycznych, przezpochwowych i endoskopowych (laparoskopowe usunięcie macicy) w zależności od rozpoznania i planowanej rozległości zabiegu.

5. Diagnostyka endoskopowa (laparoskopia) w przypadku zaawansowanej choroby nowotworowej narządu rodnego.

6. Leczenie zabiegowe wysiłkowego nietrzymania moczu przy użyciu taśm.

7. Diagnostyka niepłodności (w tym ocena drożności jajowodów) przy użyciu  małoinwazyjnych technik endoskopowych (laparoskopia, histeroskopia).

ZESPÓŁ PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNYCH zajmuję się ambulatoryjną opieką nad pacjentkami onkologicznymi, ginekologicznymi jak i nad ciężarnymi. W skład zespołu wchodzą:

1. Poradnia Patofizjologii Szyjki Macicy zajmuje się poszerzeniem diagnostyki u pacjentek, u których stwierdzono nieprawidłowy wymaz cytologiczny. Wykonuje badania kolposkopowe z pobraniem celowanych wycinków. W ramach poradni pobierane jest również badanie na obecność wirusa HPV. Do poradni wymagane jest skierowanie od lekarza prowadzącego (z poradni NFZ lub z gabinetu prywatnego).

2. Poradnia Badań Prenatalnych wykonuje badania przesiewowe pacjentek ciężarnych I i II trymestru zgodnie z wymogami FMF i USG PTG. Poradnia wykonuje również poszerzoną diagnostykę prenatalna w postaci amniopunkcji genetycznej. Do poradni wymagane jest skierowanie od lekarza prowadzącego (z poradni NFZ lub z gabinetu prywatnego).

3. Poradnia Echokardiografii płodu wykonuje ocenę serca płodu przy podejrzeniu o wadę serca lub z innych wskazań położniczych zgodnie z rekomendacjami Polskiej Sekcji Echokardiografii Płodowej. Do poradni wymagane jest skierowanie od lekarza prowadzącego (z poradni NFZ lub z gabinetu prywatnego).

4. Poradnia Ciężarnych z Cukrzycą zajmuje się pacjentkami z rozpoznaną w czasie ciąży cukrzycą lub chorujących na cukrzycę od dawna. Pacjentka nie musi mieć skierowania.

5. Poradnia leczenia niepłodności. Pacjentka nie musi mieć skierowania.

6. Poradnia Położniczo – Ginekologiczna wraz z kwalifikacją do zabiegów przyjmie wszystkie pacjentki, które mają skierowanie od swoich lekarzy prowadzących lub które chciałyby się skonsultować (bez skierowania). Dodatkowo zakres tej poradni obejmuje też pacjentki, które wymagają corocznego badania ginekologicznego z wykonaniem cytologii i usg dopochwowego.

PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY zajmuje się ciężarnymi, u których występują choroby przedciążowe lub które zachorowały w ciąży. Prowadzi pacjentki z takimi patologiami jak nadciśnienie, choroby serca, nerek, wątroby, płuc oraz w ciążach wielopłodowych. Pacjentka nie musi mieć skierowania.

PORADNIA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ zajmuje się pacjentkami chorymi na nowotwór narządu rodnego. Poradnia prowadzi diagnostykę przedoperacyjną oraz ma w kontroli pacjentki pooperacyjne. Pacjentki objęte są programem DILO (szybka ścieżka onkologiczna). Pacjentka nie musi mieć skierowania.

Kliniczny Oddział Położniczo-Ginekologiczny – Budynek L, Piętro 2-3-4

Kontakt z Oddziałem:

Kierownik Oddziału:

 • dr n. med. Agata Kuszerska – sekretariat 68 3296 458

Sekretariat Odcinka Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Onkologicznej oraz Bloku Operacyjnego – 68 3296 458

Sekretariat Odcinka Patologii Ciąży, Porodowego oraz Rooming-in – 68 3296 436 lub 537258672

Odcinek Patologii Ciąży :

 • Dyżurka Lekarska –  68 329 64 32
 • Dyżurka Położnych – 68 329 64 33
 • Położna Oddziałowa: Lucyna Jęczała – 68 329 63 06

Odcinek Porodowy:

 • Dyżurka Lekarska – 68 329 64 44
 • Dyżurka Położnych – 68 329 64 45

Odcinek Rooming-in 

 • 68 329 64 38
 • 68 329 64 39
 • 68 329 64 40

Odcinek Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Onkologicznej

 • Dyżurka Lekarska – 68 329 64 41
 • Dyżurka Pielęgniarska – 68 329 64 43
 • Położna Oddziałowa: mgr położnictwa, spec. pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego – Łucja Majkut –
  68 329 63 04

Szkoła Rodzenia

 • 68 329 64 23

Punkt konsultacyjny dla karmiących piersią

68 329 64 40 (całą dobę)

PORÓD – Informacje

W grudniu 2020 r. w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze przywrócono porody rodzinne. 

Osoba towarzysząca rodzącej (wyłącznie jedna, np. przyszły tata), zanim wejdzie na porodówkę jest testowana na koszt szpitala w kierunku SARS-Cov-2.

Powyższe zasady odnoszą się również do przypadków cesarskich cięć.

Uwaga! Negatywny test daje osobom towarzyszącym możliwość uczestniczenia w porodzie, jednak nie upoważniają do wejścia w następnych dniach na rooming!

CO MAMA POWINNA ZE SOBĄ ZABRAĆ DO SZPITALA

 • dowód tożsamości,
 • dokumentację ciąży
 • przybory toaletowe
 • ręcznik
 • kapcie
 • klapki pod prysznic
 • szlafrok
 • kubek i sztućce
 • adres i telefon najbliższej rodziny

Rodzące podczas pobytu w szpitalu mogą korzystać z własnej odzieży w postaci bielizny, piżam, szlafroków i koszul nocnych lub innej odzieży wierzchniej.

Warto także zaznaczyć, że mamy najczęściej korzystają z koszul, które udostępnia w trakcie i po porodzie szpital oraz bielizny poporodowej. Na miejscu do dyspozycji pacjentek są również środki do dezynfekcji i jednorazowe maseczki.