Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Kliniczny Oddział Pediatrii z Pododdziałami: Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii Dziecięcej

ZASADY PRZYJĘĆ NA ODDZIAŁ:

Pacjent posiadający skierowanie na hospitalizację może skontaktować się:

1. telefonicznie: 68 329 66 91 w godzinach od 12.00 do 14.00

2. osobiście: budynek CZMiD ul Waryńskiego 2, piętro I, sekretariat – pokój 02 w godzinach od 10.00 do 14.00

Termin przyjęcia na oddział ustalany jest po konsultacji z lekarzem.


Kliniczny Oddział Pediatrii z Pododdziałami: Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii Dziecięcej świadczy usługi w następującym zakresie:

Świadczenia i profil Oddziału: realizujemy świadczenia zdrowotne na rzecz dzieci w wieku od 0-18 lat przyjmowanych w trybie ostrym i planowym. W ramach Oddziału istnieje możliwość diagnostyki i leczenia wielu schorzeń wieku dziecięcego. Wykonujemy niemal cały wachlarz badań diagnostycznych z zakresu badań obrazowych i endoskopowych u starszych dzieci, badania holterowskie czynności serca i ciśnienia krwi oraz szereg testów i badań diagnostycznych (w tym biopsji nerki, szpiku i tarczycy). Działalność kliniczna Oddziału koncentruje się wokół pediatrii ogólnej. W zakresie specjalności pediatrycznych zajmujemy się głównie diagnostyką i leczeniem:

 • chorób endokrynologicznych i cukrzycy (jesteśmy jednym z dwóch ośrodków referencyjnych w województwie zajmujących się cukrzycą u dzieci),
 • chorób hematologicznych (jesteśmy regionalnym ośrodkiem zajmującym się hemofilią u dzieci),
 • chorób układu moczowego i nadciśnienia tętniczego (prowadzimy kompleksową diagnostykę, także genetyczną w wybranych jednostkach chorobowych). Jesteśmy eksperckim ośrodkiem diagnostyki i leczenia kamicy moczowej oraz tubulopatii u dzieci. Wspólnie z Klinicznym Oddziałem Chirurgii i Urologii Dziecięcej tworzymy Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Kamicy Układu Moczowego u dzieci zapewniając opiekę dla dzieci z terenu całego kraju,
 • chorób przewodu pokarmowego (jesteśmy w trakcie rozwijania gastroenterologii dziecięcej, współpracując z prof. dr hab. n. med. Józefem Ryżko).

W Oddziale istnieje także możliwość konsultacji specjalistycznych w zakresie innych schorzeń.

Kadra: w Oddziale zatrudnionych jest 9 specjalistów pediatrii, większość z nich posiada także dodatkowe specjalizacje z endokrynologii (1 osoba), nefrologii (2 osoby), hemato-onkologii dziecięcej (1 osoby), endokrynologii i diabetologii dziecięcej (1 osoba) oraz gastroenterologii dziecięcej (1 osoba). Współpracujemy także z konsultantami zewnętrznymi w dziedzinie kardiologii, neurologii dziecięcej oraz psychiatrii. Większość kadry pielęgniarskiej posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego oraz edukatora diabetologicznego.

Kształcenie: w Oddziale prowadzone są zajęcia z pediatrii dla studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarskiego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ. Ponadto posiadamy akredytację na szkolenie w zakresie pediatrii (14 miejsc szkoleniowych). Aktualnie w Oddziale szkolenie odbywa 12 rezydentów.

Kontakt z Oddziałem:

 • Sekretariat/rejestracja: 68 3296 691
 • Kierownik Oddziału: prof. dr hab. n. med. Marcin Zaniew – 68 32 96 387
 • Pielęgniarka Oddziałowa: Janina Kulikow – 68 32 96 393
 • Dyżurka Lekarska (dzieci młodsze) – 68 32 96 392
 • Dyżurka Lekarska (dzieci starsze) – 68 32 96 388
 • Dyżurka Pielęgniarska (dzieci młodsze) – 68 32 96 699
 • Dyżurka Pielęgniarska (dzieci starsze) – 68 32 96 391