Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Kliniczny Oddział Neonatologii

ZASADY PRZYJĘĆ NA ODDZIAŁ:

Kryteria przyjęcia:

1. Przyjęcia noworodków hospitalizowanych z innych oddziałach noworodkowych na podstawie skierowania z oddziału kierującego. Są to noworodki, które wymagają diagnostyki i leczenia specjalistycznego, realizowanego w zakresie III stopnia referencji oraz leczenia wysokospecjalistycznego.
Przyjęcia realizowane są całodobowo w trybie pilnym. (najczęściej transport karetką N)

2. Przyjęcia w nagłych przypadkach dzieci przywiezionych przez Zespół Ratownictwa Medycznego lub ze skierowaniem od lekarza POZ.

Do Oddziału Neonatologii przyjmowane są dzieci do 6 tygodnia życia.

W przypadku skierowania przez lekarza POZ należy zgłosić się z dzieckiem do Pediatrycznej Izby Przyjęć w CZMiD. Lekarz pediatra dokonuje wstępnej oceny noworodka.

W dni robocze do godziny 14:35 w razie potrzeby lekarz neonatolog konsultuje dziecko osobiście. W święta oraz w trybie dyżurowym po godzinie 14:35 lekarz neonatolog udziela konsultacji telefonicznej (tel. 32 96 425 lub 530 496 725).

Przyjęcie do Oddziału Neonatologii możliwe jest po wykluczeniu infekcyjnej przyczyny choroby.

Informacje dla opiekuna dziecka:

1. Dziecko, po przyjęciu do szpitala ma zapewnione: pieluszki jednorazowe, bieliznę osobistą oraz pościelową, mleko początkowe ew. mleko z Banku Mleka Kobiecego, butelki, smoczki do karmienia, niezbędne leki. Mama może korzystać z laktatora szpitalnego.

O bezpieczeństwo i zdrowie dzieci dba zespół lekarzy neonatologów, pielęgniarek neonatologicznych i położnych, a także neurologopeda, doradca laktacyjny, fizjoterapeuta oraz psycholog.

Mamy noworodków przebywających w oddziale mają możliwość skorzystania z pobytu w nieodpłatnym hoteliku na terenie oddziału.

Opiekun ma zapewnione łóżko z bielizną pościelową, wyżywienie rodzice organizują we własnym zakresie (możliwość skorzystania z cateringu szpitalnego). Rodzice mają do dyspozycji pokój socjalny.

Po przyjęciu do Oddziału należy zapoznać się z regulaminem porządkowym:

1. Regulamin dla Rodziców.

2. Regulamin sali matki z dzieckiem.

Regulamin zawiera ważne informacje, dotyczące funkcjonowania Oddziału.

Ważne informacje:

1. Odwiedziny tylko przez rodziców/opiekunów.

2. W przypadku chorób infekcyjnych i występowania objawów takich jak: gorączka, katar, kaszel, ból gardła, wymioty, biegunka, prosimy rodziców o nie wchodzenie na teren oddziału.


Kliniczny Oddział Neonatologii składa się z 3 pododdziałów i świadczy usługi w następującym zakresie:

 • Rooming-in (oddział dla noworodków zdrowych – dzieci przebywają cały czas na sali pod opieką mamy)
 • Oddział Patologii Noworodka (O/PN)
 • Oddział Intensywnej Terapii Noworodka (OITN)

Zakres świadczonych usług:

 • Opieka nad noworodkiem zdrowym i chorym
 • Programy profilaktyczne
 • Poradnia Neonatologiczna
 • Transport karetką „N” z możliwością prowadzenia hipotermii w czasie transportu
 • Bank Mleka Kobiecego
 • Leczenie retinopatii wcześniaczej
 • Opieka nad noworodkami po zabiegach chirurgicznych
 • Programy lekowe (Profilaktyka Zakażeń Wirusem RS)
 • Poradnia Laktacyjna dla kobiet rodzących w naszym szpitalu

Oddział Intensywnej Terapii Noworodka

W OITN przebywają dzieci wymagające diagnostyki i terapii – zarówno chore noworodki donoszone jak i dzieci z porodów przedwczesnych. Pacjentami Oddziału są zarówno dzieci urodzone w tutejszym szpitalu, jak i przekazane transportem „N” z innych ośrodków.

W Oddziale realizowane są świadczenia z zakresu neonatologii na III poziomie referencyjnym – najwyższym pod względem kompetencji i uprawnień w leczeniu i opiece nad najtrudniejszymi przypadkami z zakresu patologii noworodka (m.in. nad wcześniakami o skrajnie niskiej masie urodzeniowej – czyli około 500 gram). Oddział posiada nowoczesny sprzęt do intensywnej terapii noworodka umożliwiający kompleksowe leczenie najmniejszych pacjentów. W naszym ośrodku prowadzimy również terapię z zastosowaniem hipotermii leczniczej u noworodków z objawami niedotlenienia okołoporodowego z obszaru całego województwa.

W OITN prowadzone są także noworodki po zabiegach chirurgicznych, okulistycznych (m.in. leczenie retinopatii wcześniaków za pomocą laserowej fotokoagulacji siatkówki) oraz kardiochirurgicznych (ligacja przetrwałego przewodu tętniczego).

Posiadamy nowoczesną aparaturę monitorującą i diagnostyczną do badań USG, RTG, ECHO, aEEG, EEG, RetCam, TK, MR.

Mamy noworodków przyjętych z odległych placówek – przebywających w OITN – mają możliwość skorzystania z pobytu w nieodpłatnym hoteliku.

Oddział Patologii Noworodka

W OPN hospitalizowane są dzieci wymagające szerszej diagnostyki, obserwacji i leczenia, które nie potrzebują intensywnej terapii i wsparcia funkcji oddechowych. Trafiają tu m. in. noworodki z porodów przedwczesnych, ciąż patologicznych, pacjenci opuszczający OITN wymagający dalszej terapii, jak również przyjęte z domu chore dzieci poniżej ukończonego 1 miesiąca życia.

Oboje rodzice mają prawo do przebywania z noworodkiem przez niemalże cały dzień. Matki wcześniaków przed planowanym wypisem mogą zatrzymać się w funkcjonującym przy oddziale nieodpłatnym hoteliku. Na kilka dni przed wypisem mama ma możliwość przebywania ze swoim dzieckiem całodobowo i opiekowania się nim pod nadzorem personelu. Przy wsparciu personelu umożliwiamy Rodzicom zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie właściwego karmienia i pielęgnacji dziecka, a także przygotowania i podawania leków. Zachęcamy do kangurowania i samodzielnego sprawowania opieki.

Rooming-in

Rooming-in umożliwia zdrowemu noworodkowi przebywanie na sali razem z mamą. W ramach takiej opieki możliwe jest również wykonanie niektórych procedur np. fototerapii stosowanej w leczeniu żółtaczki noworodkowej. System całodobowego pobytu noworodka na sali z matką sprzyja karmieniu naturalnemu. Dysponujemy sprzętem do stymulacji i wspomagania laktacji. Profesjonalnych porad laktacyjnych udzielają doradcy laktacyjni, neurologopeda oraz fizjoterapeuta.

Poradnia Neonatologiczna

Poradnia Neonatologiczna otacza opieką dzieci do 2 roku życia, u których występowały problemy w okresie okołoporodowym, a zwłaszcza wcześniaki.

Transport „N”

Transport „N”– umożliwia przewóz chorych noworodków karetką wyposażoną w specjalistyczny sprzęt medyczny z udziałem zespołu wyjazdowego (lekarza neonatologa, pielęgniarki neonatologicznej, ratownika medycznego oraz kierowcy). Od października 2019 r. jako jedna z trzech placówek w Polsce mamy możliwość prowadzenia hipotermii już w czasie transportu noworodka do tutejszego Oddziału.

Bank Mleka Kobiecego

Bank Mleka Kobiecego jest doskonałym uzupełnieniem kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem. Pozyskane mleko od Dawczyń umożliwia żywienie noworodków chorych, a zwłaszcza urodzonych przedwcześnie. Podawane mleko kobiece, ze względu na jego niepowtarzalny skład, ma bezcenne znaczenie terapeutyczne (więcej informacji na www.bmk.szpital.zgora.pl).

O bezpieczeństwo i zdrowie dzieci dba doświadczony i przygotowany merytorycznie zespół lekarzy neonatologów, zespół pielęgniarek neonatologicznych i położnych, a także neurologopeda, doradca laktacyjny, fizjoterapeuta oraz psycholog. Stosujemy metody postępowania i leczenia zgodne z najnowszymi rekomendacjami. Stale pogłębiamy swoje kompetencje, uczestnicząc w rozmaitych konferencjach i szkoleniach. W ramach działalności Uniwersytetu Zielonogórskiego zajmujemy się także dydaktyką – szkolimy przyszłych lekarzy, pielęgniarki i położne.

Kierownik Oddziału: dr n. med. Marzena Michalak-Kloc

Pielęgniarka Oddziałowa: Andżelika Goździejewicz

Lekarze oddziału: dr n. med. Ewa Rojas-Perez, Jolanta Chronowska, Karolina Płomińska, Karolina Polanin, Natalia Lebioda, Joanna Jazownik

Lekarze Rezydenci:, Aleksandra Burzyńska-Pypno, Nina Wąsik, Karolina Staś

Kontakt z Oddziałem:

 • Kierownik Oddziału, dr n. med. Marzena Michalak-Kloc – 68 3000 761
 • Sekretariat Oddziału Neonatologii – 68 32 96 424
 • Pielęgniarka Oddziałowa, Andżelika Goździejewicz – 68 32 96 4 27
 • Gabinet Lekarski Pododdziału Intensywnej Terapii Noworodka – 68 32 96 425
 • Gabinet Lekarski Pododdziału Patologii Noworodka – 68 32 96 426
 • Pododdział Patologii Noworodka – 68 32 96 429
 • Pododdział Intensywnej Terapii Noworodka – 68 32 96 428
 • Poradnia Neonatologiczna – 603 563 716
 • Bank Mleka Kobiecego, Poradnia Laktacyjna – 730 711 767