Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Kliniczny Oddział Kardiologii

ZASADY PRZYJĘĆ NA ODDZIAŁ:

W przypadku otrzymania skierowania na hospitalizację od lekarza kardiologa, pacjent w celu umówienia terminu powinien zadzwonić do sekretariatu pod nr tel. 68 32 96 335 lub zgłosić się do sekretariatu oddziału bezpośrednio po otrzymaniu skierowania – preferowane godziny kontaktu tel. i osobistego to 7.30-14.00

Przy skierowaniu od lekarza POZ należy zgłosić się do pok. 012 w budynku głównym B,  preferowane godz. to 11.00-12.00, natomiast w przypadkach pilnych – całodobowo.

W dniu przyjęcia/badania prosimy zgłaszać się do szpitala na ustaloną godzinę do pok. 014, Izba Przyjęć Planowych.

Prosimy również:

 • zabrać ze sobą dokumentację dotychczasowego leczenia (zwłaszcza opisy wykonanych wcześniej zabiegów kardiologicznych i kardiochirurgicznych),
 • można spożyć lekkie śniadanie przed godz. 7.00,
 • znać ostatnio przyjmowane leki (nazwy i dawki), najlepiej zabrać leki w oryginalnych opakowaniach,
 • przygotować się na 2-dniowy pobyt (zabrać piżamę, przybory toaletowe, obuwie zmienne),
 • w razie przyjmowania leków upośledzających krzepnięcie krwi ( takich jak Sintrom, Syncumar, Acenokumarol, Warfin,Pradaxa,Xarelto,Eliquis,) prosimy o kontakt z lekarzem kierującym
 • zabrać ze sobą około 1,5 litra niegazowanej wody mineralnej (po koronarografii konieczne będzie przyjęcie odpowiedniej ilości płynów).

Oddział świadczy usługi w następującym zakresie:

Szpitalnictwo:

Leczenie w ramach Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (SINK) oraz na salach chorych (1-3 osobowych).

Usługi dla pacjentów hospitalizowanych:

1. Z zakresu hemodynamiki:

 • leczenie ostrych zespołów wieńcowych z zastosowaniem technik kardiologii inwazyjnej (angioplastyki balonowe, implantacje stentów uwalniających leki) oraz mechanicznego wspomagania układu krążenia (IABP), w trybie 24 godzinnego dyżuru hemodynamicznego,
 • koronarografie i angioplastyki planowe,

2. Z zakresu elektrofizjologii:

A. Implantacje urządzeń wszczepialnych (wszytskie obecnie stosowane mają certyfikat zgodnosci z badaniem metodą rezonansu magnetycznego)

 • stymulatory jednojamowe,dwujamowe i resynchronizujące (CRTP)
 • kardiowertery-defibrylatory (ICD) jedno-,dwujamowe i resynchronizujące (CRTD)

B. Diagnostyka i leczenie zabiegowe zaburzeń rytmu serca:

 • badanie elektrofizjologiczne,
 • ablacje metodą RF klasyczne (częstoskurcze nadkomorowe, trzepotanie przedsionków)
 • ablacje metodą RF z użyciem systemu 3d (ENSITE PRECISION): częstoskurcze nadkomorowe i komorowe, ablacje burzy elektrycznej, migotanie przedsionków, ektopie komorowe)
 • krioablacja balonowa ujść żył płucnych (migotanie przedsionków)

3. Z zakresu intensywnej terapii kardiologicznej (w ramach sali SINK) leczenie pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi, ostrą niewydolnością serca i z zaburzeniami rytmu z użyciem:

 • leczenia nerkozastępczego (techniki ciągłe),
 • wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej,
 • hipotermii terapeutycznej,
 • kontrapulsacji wewnątrzaortalnej.

4. Diagnostyka:

 • echokardiografia przezklatkowa (w tym 3D,4D)
 • echokardiografia przezprzełykowa (3D/4D)
 • echokardiografia dobutaminowa,
 • HOLTER,
 • ABPM (24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego)
 • Elektrokardiografia wysiłkowa.

5. W ramach Poradni kardiologicznej:

Leczenie ambulatoryjne pacjentów wymagających wysokospecjalistycznej opieki kardiologicznej:

 • z ostrymi zespołami wieńcowymi,
 • po zabiegach rewaskularyzacyjnych (ACBG i PTCA),
 • z niewydolnością krążenia,
 • z zaburzeniami rytmu,
 • z wadami wrodzonymi i nabytymi.
 • po wszczepieniu stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów (pracownia kontroli urządzeń wszczepialnych).

Na Oddziale pracują lekarze posiadający specjalizację: z zakresu kardiologii – 8 osób, ze stopniem doktora nauk medycznych- 1 osoba, z zakresu chorób wewnętrznych – 7 osób, w trakcie specjalizacji – 12 osób oraz zespół wykwalifikowanych pielęgniarek.

Kontakt z Oddziałem:

 • Kierownik Oddziału: lek. Paweł Jesionowski – 68 32 96 384
 • Pielęgniarka Oddziałowa: Teresa Frąckowiak – 68 32 96 398
 • Dyżurka Pielęgniarska – 68 32 96 396
 • Dyżurka Lekarska – 68 32 96 381
 • Sekretariat – 68 32 96 335