Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Kliniczny Oddział Hematologii

ZASADY PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ:

Pacjenci posiadający skierowanie na oddział umawiają się na kwalifikację telefonicznie: 68 3296 371, bądź osobiście ze skierowaniem w sekretariacie oddziału w godz. 8:00-14:00

Skierowania pilne: pacjent zgłasza się do gabinetu 012 w bud. B.

Kwalifikacje odbywają się raz na tydzień w bud. B gabinet 015. Godziny ustala lekarz, zazwyczaj jest to godzina 12:00. Na kwalifikacji lekarz zapoznaje się z wynikami pacjenta i ustala termin przyjęcia na oddział.

Dzień przed przyjęciem pacjent potwierdza swoją wizytę: tel 683296371 po godz 13:00

W dniu wyznaczonego przyjęcia na oddział, pacjent zgłasza się ze skierowaniem do gabinetu 014 w bud. B, tam zakłada dokumentację medyczną i wraz z nią zgłasza się do Klinicznego Oddziału Hematologii.


Kliniczny Oddział Hematologii prowadzi kompleksową diagnostykę i terapię pacjentów wymagających hospitalizacji z powodu:

 • ostrych i przewlekłych chorób rozrostowych i immunologicznych układu chłonnego i krwiotwórczego, także z zastosowaniem leków dostępnych w ramach onkologicznych programów lekowych Ministerstwa Zdrowia: lenalidomid, pomalidomid, daratumumab, karfilzomib, obinutuzumab, ibrutynib, wenetoklaks, ruksolitynib, piksantron, brentuksymab, eltrombopag, midostauryna
 • wrodzonych i nabytych zaburzeń krzepnięcia: skaz krwotocznych i nadkrzepliwości.


Na oddziale zatrudnionych jest 9 lekarzy:

Kierownik prof. dr. hab. n. med. Emilian Snarski, specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii

 • lek. Irena Blewońska, specjalistka chorób wewnętrznych i hematologii,
 • lek. Marta Mironiuk-Matujzo, specjalistka chorób wewnętrznych i hematologii,
 • lek. Aleksandra Mróz, rezydentura na hematologii
 • lek. Iryna Sorol, specjalistka chorób wewnętrznych i hematologii,
 • dr n. med. Paula Źródłowska, specjalistka chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji w zakresie hematologii,
 • dr n. med. Krzysztof Myśliwiec, specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i medycyny ratunkowej,
 • lek. Marcin Myszkowski, specjalista chorób wewnętrznych i hematologii,
 • lek. Maciej Skarbiński, specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji w zakresie hematologii.

Opiekę nad chorymi sprawuje zespół 17 pielęgniarek specjalistek.

Oddział prowadzi chorych na 27 łóżkach, w tym 3 izolacyjnych, oraz na 3 stanowiskach dziennej chemioterapii.

Nadzorowanie leczenia poszpitalnego i udzielanie porad lekarskich ambulatoryjnych odbywa się w Poradni Hematologicznej. Prowadzone są tu także programy lekowe z zastosowaniem inhibitorów kinaz tyrozynowych.

Oddział współpracuje z najlepszymi oddziałami przeszczepiania szpiku i terapii komórkowych w Polsce. 

Kontakt:

 • Kierownik Oddziału: prof. dr hab. n. med. Emilian Snarski
 • Pielęgniarka Oddziałowa: Maria Wechman – 68 32 96 371
 • Lekarze – 68 32 96 372
 • Dyżurka pielęgniarska – 68 32 96 373
 • Sekretariat – 68 32 96 371