Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Kliniczny Oddział Hematologii

Kliniczny Oddział Hematologii prowadzi kompleksową diagnostykę i terapię pacjentów wymagających hospitalizacji z powodu:

 • ostrych i przewlekłych chorób rozrostowych i immunologicznych układu chłonnego i krwiotwórczego, także z zastosowaniem leków dostępnych w ramach onkologicznych programów lekowych Ministerstwa Zdrowia: lenalidomid, pomalidomid, daratumumab, karfilzomib, obinutuzumab, ibrutynib, wenetoklaks, ruksolitynib, piksantron, brentuksymab, eltrombopag, midostauryna
 • wrodzonych i nabytych zaburzeń krzepnięcia: skaz krwotocznych i nadkrzepliwości.


Na oddziale zatrudnionych jest siedmioro lekarzy:

 • lek. Irena Blewońska, specjalistka chorób wewnętrznych i hematologii,
 • lek. Marta Mironiuk-Matujzo, specjalistka chorób wewnętrznych i hematologii,
 • dr n. med. Paula Źródłowska, specjalistka chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji w zakresie hematologii,
 • dr n. med. Krzysztof Myśliwiec, specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i medycyny ratunkowej,
 • lek. Marcin Myszkowski, specjalista chorób wewnętrznych i hematologii,
 • lek. Maciej Skarbiński, specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji w zakresie hematologii.

Wspiera nas konsultant, specjalista hematologii i transplantologii Pan prof. dr hab. n. med. Mieczysław Komarnicki.

Opiekę nad chorymi sprawuje zespół 17 pielęgniarek specjalistek.

Prowadzimy chorych na 27 łóżkach, w tym 2 izolacyjnych, oraz na 3 stanowiskach dziennej chemioterapii.
Nadzorowanie leczenia poszpitalnego i udzielanie porad lekarskich ambulatoryjnych odbywa się w Poradni Hematologicznej. Prowadzone są tu także programy lekowe z zastosowaniem inhibitorów kinaz tyrozynowych.

Przyjęcia na Oddział:

W celu ustalenia terminu przyjęcia w trybie planowym prosimy o:

–  telefon od lekarza kierującego pod numer 68 329 63 78 lub 68 329 63 72 w godzinach 8:00-14:00 z przedstawieniem wskazań medycznych i stopnia pilności przyjęcia; termin i sposób przygotowania do pobytu przekazujemy lekarzowi kierującemu

LUB

– przesłanie na adres poczty elektronicznej l5@szpital.zgora.pl skanu skierowania, najważniejszych wyników badań dodatkowych oraz danych kontaktowych, w tym numeru telefonu; odpowiedź udzielana jest w ciągu 1-2 dni tą samą drogą ze wskazaniem terminu i sposobu przygotowania do pobytu.

Kwalifikacje do przyjęć ze wskazań nagłych odbywają się całodobowo stosownie do stanu chorego przez Izbę Przyjęć lub Szpitalny Oddział Ratunkowy.

W razie pytań proszę dzwonić pod numer 68 329 63 78 lub 68 329 63 72 w godzinach 8:00-14:00.

Kontakt:

 • Ordynator Oddziału: dr n. med. Alina Świderska – tel. 68 329 63 78
 • Lekarze – tel. 68 32 96 372
 • Pielęgniarka Oddziałowa, mgr Maria Wechman, Sekret. – tel. 68 329 63 71
 • Pielęgniarki – tel. 68 32 96 373