Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami: Diabetologii, Endokrynologii i Gastroenterologii

Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami: Diabetologii, Endokrynologii i Gastroenterologii świadczy usługi w następujących zakresach:

 • kompleksowej diagnostyki i leczenia pacjentów wymagających hospitalizacji w zakresie chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem: gastroenterologii, diabetologii, chorób metabolicznych i endokrynologii.

Należy do nich:

 •  diagnostyka chorób przewodu pokarmowego (w tym diagnostyka nowotworów przewodu pokarmowego) – badania endoskopowe i zabiegi endoskopowe – sigmoidoskopia, kolonoskopia, gastroskopia, polipektomia, opaskowanie żylaków przełyku, PEG wykonywane w Pracowni Endoskopowej. We współpracy z Zakładem Diagnostyki Obrazowej – tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny oraz biopsja cienkoigłowa zmian w wybranych schorzeniach przewodu pokarmowego,
 • leczenie zespołów złego wchłaniania i trawienia,
 • leczenie choroby Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (w tym tzw. leczenie biologiczne – programy lekowe NFZ),
 • diagnostyka i leczenie chorób wątroby i trzustki,
 • diagnostyka i leczenie cukrzycy, chorób metabolicznych oraz ich powikłań,
 • edukacja w cukrzycy i chorobach metabolicznych,
 • diagnostyka, leczenie chorób przysadki, nadnerczy, tarczycy, przytarczyc, wtórnych przyczyn nadciśnienia tętniczego.

Ponadto opieka obejmuje specjalistyczne leczenie ambulatoryjne realizowane w Poradniach Gastroenterologiczne i Diabetologicznej.

Ordynator:

 • dr n. med. Barbara Dominik – specjalista chorób wewnętrznych, geriatrii, kardiologii, rehabilitacji medycznej.

Zastępcy Ordynatora:

 • dr n. med. Iwona Towpik – specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii lek. Dariusz Kosiński – specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii

Lekarze Oddziału:

 • lek. Agnieszka Gamrat – specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
 • lek. Michał Kołkowski – specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Barbara Ptaszyńska – specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii
 • lek. Justyna Wołowiec-Wojciechowska – specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii
 • lek. Anna Derda-Kawka – specjalista ch. wewnętrznych
 • lek. Magdalena Dubieńska – rezydent

Kontakt z Oddziałem:

 • Ordynator: dr n. med. Barbara Dominik – 68 329 63 70
 • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Bernarda Kalinowska – 68 329 63 74
 • Dyżurka Lekarska – 68 329 63 75
 • Dyżurka Pielęgniarska – 68 329 63 76