Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Kliniczny Oddział Chorób Płuc

ZASADY PRZYJĘĆ NA ODDZIAŁ:

1. Osoba, która uzyskała skierowanie na oddział proszona jest o zgłoszenie się do Izby Przyjęć znajdującej się w budynku U, najlepiej w godz. 10.30-13.30.

2. Podczas pobytu w Izbie Przyjęć lekarz podejmie decyzje o konieczność natychmiastowego przyjęcia na oddział lub ustali późniejszy termin przyjęcia, który jest uzależniony od terminów badań diagnostycznych.

Pacjentów prosimy, aby w dzień planowanego przyjęcia, o godzinie 8.30 zadzwonili pod numer telefonu 68 329 64 54 w celu potwierdzenia przyjęcia. W wyjątkowych sytuacjach pacjent może mieć wyznaczony inny termin, o którym zostanie poinformowany.

3. Co zabrać ze sobą?

– Jeżeli pacjent został przyjęty w trybie ostrym, poprosimy rodzinę lub osobę upoważnioną o przyniesienie niezbędnych przedmiotów osobistych chorego, a także dokumentacji medycznej, która jest bardzo ważnym elementem leczenia i diagnostyki.

– Jeżeli pobyt jest planowy, należy zabrać ze sobą dokumentację medyczną, która jest istotnym elementem diagnostyki i dalszego leczenia. Należy również zabrać ze sobą niezbędne przedmioty osobiste.

Aby czas spędzony w na oddziale przebiegał przyjemnie, warto pokusić się także o dobrą książkę, kieszonkowe na telewizor, oraz “jasiek” , który pomoże ułożyć się do snu…


Oddział liczy 35 łóżek i świadczy usługi w następującym zakresie:

 Diagnostyka i leczenie schorzeń układu oddechowego:

 • zapalenie płuc bakteryjne, wirusowe, chemiczne,
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc,
 • astma oskrzelowa,
 • zapalenie oskrzeli,
 • sarkoidoza płuc,
 • płyn w jamie opłucnej,
 • gruźlica płuc, mykobakteriozy,
 • zatorowość płucna,
 • choroby śródmiąższowe płuc, w tym zwłóknienie płuc, AZPP,
 • przewlekłe serce płucne w okresie niewydolności krążeniowo-oddechowej,
 • krwioplucie i krwawienia z układu oddechowego,
 • guzy płuc – diagnostyka różnicowa zmian ogniskowych/nowotworowych w płucach,
 • mukowiscydoza,
 • niewydolność oddechowa, w tym leczenie za pomocą nieinwazyjnej wentylacji ( 5 respiratorów) oraz kwalifikacja do domowego leczenia tlenem i do przewlekłej wentylacji nieinwazyjnej,
 • kwalifikacja do przeszczepów płuc,
 • program lekowy leczenia astmy oskrzelowej alergicznej ciężkiej leczonej Omalizumabem (XOLAIR) i eozynofilowej leczonej Mepolizumabem ( NUCALA),
 • program lekowy leczenia idiopatycznego włóknienia płuc (Leki nintedanib i pirfenidon),
 • diagnostyka różnicowa duszności, kaszlu, krwioplucia,
 • diagnostyka i leczenie obturacyjnego bezdechu sennego ( polisomnografia, poligrafia, leczenie OBS za pomocą CPAP i w razie potrzeby kwalifikacja do BiPAP).

 W diagnostyce i leczeniu wykonujemy:

 • badania endoskopowe płuc (fiberobronchoskopia) z pobraniem wycinków do badania hist-pat. i materiału na bakteriologię,
 • punkcje jamy opłucnej z badaniem bakteriologicznym i cytologicznym,
 • badanie czynnościowe układu oddechowego: spirometria, próba rozkurczowa, bodypletyzmografia, badanie pojemności dyfuzyjnej dla tlenku węgla DLco,
 • ultrasonografię płuc i opłucnej,
 • BAC – biopsję cienkoigłową aspiracyjną pod kontrola USG i KT,zarówno guzów płuc jak i zmian metastatycznych w węzłach chłonnych i wątrobie,

Oddział zatrudnia trzech specjalistów w zakresie chorób płuc, trzech lekarzy w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych.

Kontakt z Oddziałem:
Kierownik Oddziału: lek. Hanna Łuczak-Aszkowska – 68 32 96 453 lub w. 243

Pielęgniarka Oddziałowa: Agnieszka Tyczyńska – 68 32 96 455
Dyżurka Lekarska – 68 32 96 453
Dyżurka Pielęgniarska – 68 32 96 456, lub w. 47