Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej

Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej świadczy usługi w następującym zakresie:

Oddział wykonuje pełen zakres zabiegów chirurgicznych zarówno otwartych jak i wewnątrznaczyniowych (endowaskularnych) z zakresu chirurgii naczyń zarówno tętnic jak i żył. Chirurgia naczyniowa zajmuje się naczyniami obwodowymi, czyli praktycznie wszystkimi naczyniami za wyjatkiem:

 • serca i jego naczyń
 • aorty wstępującej – czyli początkowego odcinka aorty przy jej wyjściu z serca,
 • naczyń płucnych
 • naczyń wewnątrzczaszkowych

Głównymi chorobami leczonymi w Oddziale jest niedokrwienie kończyn i innych narządów spowodowane miażdżycą oraz tętniaki aorty i innych tętnic.

Oddział prowadzi w szczególności leczenie operacyjne w zakresie:

Chirurgii wewnątrzczaszkowej (endowaskularnej)

 • leczenie tętniaków aorty piersiowej i brzusznej i rozwarstwień aorty – stentgrafty
 • leczenie przewlekłego niedokrwienia kończyn – przezskórne angiplastyki balonowe z lub bez wszczepienia stentu,
 • leczenie powikłań przetok dializacyjnych i innych dostępów naczyniowych,
 • stentowanie zwężeń tętnic szyjnych,
 • leczenie przewlekłej i ostrej niewydolności żylnej – stentowanie i przezskórna trombektomia farmako-mechaniczna żył biodrowych.

Chirurgii otwartej

 • tętniaków aorty brzusznej i innych tętnic,
 • przewlekłego i ostrego niedokrwienia kończyn,
 • zwężeń tętnic szyjnych w tym wczesnoobjawowych,
 • przyzwojaków tetnic szyjnych,
 • zespołu górnego otworu klatki piersiowej,
 • wytwarzanie przetok dializacyjnych i leczenie powikłań przetok dializacyjnych i innych dostepów naczyniowych.

Zespół oddziału liczy 5 specjalistów w tym 4 ze szczegółową specjalizacją w chirurgii naczyń oraz 15 pielęgniarek ze specjalizacją chirurgiczną.

W skład Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej wchodzi:

 • Oddział Chirurgii Naczyniowej ,
 • Poradnia Chorób Naczyń – przyszpitalna.

Kontakt z Oddziałem

 • Kierownik Oddziału: prof. dr hab. n. med. Łukasz Dzieciuchowicz – 68 329 63 60
 • Pielęgniarka Oddziałowa/Dyżurka Pielęgniarska : Małgorzata Hermanowicz – 68 329 63 67
 • Dyżurka Lekarska – 68 329 63 66
 • Sekretariat – 68 329 63 80