Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 5 kwietnia 2024

Oddział wewnętrzny już w nowym, wyremontowanym miejscu

Kliniczny  Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami: Diabetologii, Endokrynologii i Gastroenterologii trafił właśnie do nowej lokalizacji. Po gruntowym remoncie znajduje się obecnie w pomieszczeniach, które zwolnił oddział pediatrii przeniesiony 1,5 roku temu do Centrum Zdrowia Matki Dziecka. Oddział zyskał nie tylko nowy wygląd, ale również m.in. dodatkowe łazienki dla chorych, a także pomieszczenia, które umożliwiają w dobrych warunkach udzielanie informacji rodzinom pacjentów. – To wszystko usprawni pracę personelu, polepszy opiekę nad pacjentem i zwiększy ich zadowolenie – podkreśliła dr n. med. Iwona Towpik, ordynator oddziału i konsultant wojewódzka ds. diabetologii.

Szpital otrzymał na to zadanie dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego w wysokości 1 900 000 zł. Wartość całej inwestycji wyniosła ok. 1 960 235 zł.

Dr Marek Działoszyński, prezes zarządu szpitala, wyraził zadowolenie, że lecznica zyskała kolejny oddział, który będzie funkcjonować w nowych warunkach. – Oddajemy do dyspozycji gruntownie wyremontowane, wyposażone, usprawnione pomieszczenia po to, by efektywnie móc leczyć pacjentów. Pracowaliśmy nad znalezieniem lokalizacji, która spełni współczesne wymagania, a także da oddziałowi możliwość rozwoju – zauważył, dziękując samorządowi woj. lubuskiego za pomoc finansową w przeprowadzeniu remontu.

– Dwa miliony złotych przekazane przez samorząd, to kontynuacja świadomej postawy związanej z inwestycjami w ochronę zdrowia i wspieraniem tego ważnego dla społeczeństwa sektora – podkreślił Grzegorz Potęga, członek Zarządu Województwa Lubuskiego. – Otwarcie w nowej lokalizacji oddziału wewnętrznego rozwiązuje kolejne problemy szpitala – dodał.

Z kolei Antoni Ciach, dyrektor ds. lecznictwa szpitala zauważył, że oddział wewnętrzny ma coraz więcej zadań, którym należy podołać, a ma to związek m.in. z faktem starzenia się społeczeństwa. – Dlatego potrzeba nie tylko lepszych warunków, ale i więcej łóżek. Jest jeszcze kilka elementów do złożenia, aby ten szpital był takim, o jakim marzymy, a otwarcie interny w nowej lokalizacji jest jednym z nich – powiedział.

Dr n. med. Iwona Towpik dziękowała przede wszystkim za wsparcie finansowe, które umożliwiło modernizację oddziału. – To pierwszy etap zmian w rozwoju tego odcinka szpitala – podkreśliła. – Mamy dużo zadań i opiekujemy się pacjentami z szerokim spektrum schorzeń z wydzielonymi odcinkami gastrologii, endokrynologii i diabetologii. To wszystko wymaga odpowiednich warunków, tym bardziej, że rocznie hospitalizowanych jest u nas około 2 tysięcy chorych – dodała.

Sebastian Ciemnoczołowski, główny specjalista ds. rozwoju szpitala zauważył, że inwestycja nie mogłaby być przeprowadzona, gdyby nie kolejne już, wsparcie samorządu woj. lubuskiego. – Za to należą się ogromne słowa podziękowania. Podkreślił też wagę remontu akurat w tej części szpitala, która ma już swoje lata i nie spełnia aktualnie obowiązujących przepisów.

Jakub Dygas z firmy PW DGA, która przeprowadziła remont, uświadamiał z kolei, że prace w budynkach ochrony zdrowia wiążą się z wieloma specyficznymi trudnościami. – Tym bardziej cieszę się, że wszystko przebiegło sprawnie i dzisiaj możemy spotkać się już w nowych warunkach.

W ramach modernizacji wykonano roboty budowlane polegające na wymianie stolarki drzwiowej, modernizacji wraz z wymianą białego montażu instalacji wod-kan, elektrycznych (w tym niskoprądowych) oraz gazów medycznych i wykonaniu prac malarskich i okładzinowych.

Planowane kolejne remonty i relokacje oddziałów:

1. Remont powierzchni po wyprowadzeniu Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych na potrzeby Klinicznego Oddziału Otolaryngologii – część I piętra w budynku B1.

2. Przeniesienie Otolaryngologii z budynku E do budynku B1

3. Modernizację i remont budynku E (po okulistyce i otolaryngologii) w całości na potrzeby administracji (obecnie administracja mieści się  w wynajmowanym obiekcie przy ul. Wyspiańskiego 11).

4. Remont budynku L (prawdopodobnie ze środków KPO)

W budynku znajdą się następujące oddziały:

 • Kliniczny Oddział Onkologii
 • część ginekologiczna Klinicznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
 • Kliniczny Oddział Urologii
 • Kliniczny Oddział Hematologii

5. Budowa Lubuskiego Uniwersyteckiego Centrum Onkologii (środki z Funduszu Medycznego), gdzie znajdą się:

 • Kliniczny Oddział Chirurgii Onkologicznej
 • Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej
 • Kliniczny Oddział Otolaryngologii
 • Izba przyjęć wspólna dla ww. 3 oddziałów
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
 • Poradnia Otorynolaryngologiczna
 • Pracownia Scyntygrafii
 • Apteka Szpitalna
 • Zespół Transportu Medycznego