Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 19 października 2021

Nowa intensywna terapia i okulistyka już w przyszłym roku. Umowa podpisana

Tak będzie wyglądał Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Kliniczny Oddział Okulistyki. Wizualizacja

We wtorek, 19 października 2021 r., podpisaliśmy z wykonawcą umowę na przebudowę i modernizację Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki. To kolejna z dużych inwestycji, mająca na celu poprawę jakości leczenia w Szpitalu Uniwersyteckim.

W wyniku realizacji projektu, rozbudowany i unowocześniony zostanie Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zwiększenie z 10 do 17 liczby łóżek poprawi możliwości i warunki leczenia pacjentów w stanach zagrożenia życia. Na nowym oddziale wydzielone zostaną łóżka pediatryczne dla dzieci:  po zabiegach okulistycznych i  laryngologicznych oraz po poważnych urazach celem ustabilizowania przed docelowym przekazaniem do oddziału intensywnej terapii w Centrum Zdrowa Matki i Dziecka.

W ramach tej inwestycji przeniesiony zostanie do nowego budynku (z budynku E przy ul. Zyty) Kliniczny Oddział Okulistyki, co pozwoli na znaczną poprawę warunków lokalowych oddziału i okulistycznego bloku operacyjnego, tj. warunków pobytu i leczenia pacjentów (w tym zwiększenie liczby łóżek z 20 do 22) oraz pracy personelu. Ponadto ułatwiony zostanie dostęp do diagnostyki, gdyż Oddział będzie mieścił się w jednym budynku z zapleczem diagnostycznym. Na oddziale wydzielone zostaną łóżka pediatryczne, ponieważ w powodu ograniczonej powierzchni w strukturach CZMiD nie uwzględniono okulistyki dziecięcej.

W nowym budynku znajdzie się również sala gimnastyczna dla pododdziału rehabilitacji neurologicznej.

Prezes zarządu szpitala, dr Marek Działoszyński podkreślił, że nowa inwestycja to kolejny element, który wpłynie na poprawę jakości i lepszy poziom leczenia.

– Mamy świadomość, że intensywna opieka jest naszą piętą achillesową. Dlatego musi być zreorganizowana i wybudowana na bardzo nowoczesnym poziomie. To gwarancja prowadzenia dobrych i wysokospecjalistycznych zabiegów, które już dzisiaj realizujemy.

Szef szpitala dziękował za wsparcie marszałek województwa, Elżbiecie Annie Polak. – To inwestycja, która będzie mogła być realizowana dzięki środkom unijnym i pomocy  marszałek oraz zarządu województwa – podkreślił.

Elżbieta Anna Polak powiedziała, że budowa nowej intensywnej terapii, to projekt kluczowy i całkowicie finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

– To jedno z najważniejszych przedsięwzięć szpitala. Bez oddziału intensywnej terapii nic nie działa, a w lecznicy znajduje się przecież jedyne w województwie centrum urazowe – zauważyła. – Musimy wykonać tę modernizację nie tylko po to, aby sprostać standardom europejskim, ale przede wszystkim, aby poprawić dostępność pacjentów do leczenia – podkreśliła. Gratulowała i dziękowała też zarządowi szpitala za realizację aż tylu inwestycji jednocześnie.

Sebastian Ciemnoczołowski, główny specjalista szpitala i członek komisji zdrowia, rodziny i spraw społecznych Sejmiku Województwa Lubuskiego, podkreślił rolę posła Waldemara Sługockiego, który pomógł przeforsować projekt w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. – Najpierw jednak przekonał nas, że jest możliwość zwiększenia dofinansowania z zewnątrz, które w efekcie osiągnęło aż 99 proc. Będę trzymał kciuki za wykonawcę, bo termin realizacji jest krótki.

Dr n. med. Bartosz Kudliński, p.o. kierownika Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zauważył, że powstanie nowego budynku dla oddziału zwieńcza lata starań o stworzenie nie tylko godnych warunków dla pacjentów wymagających intensywnej terapii, ale także okulistyki z blokiem operacyjnym. – Dziękujemy za to, a jako personel staniemy na wysokości zadania – zapewnił.

Radości z perspektywy powstania nowych warunków do pracy nie kryła lek. med. Aldona Witek – kierownik Klinicznego Oddziału Okulistyki. – Cieszymy się, tym bardziej, że leczymy bardzo wielu pacjentów i powinniśmy robić to w godnych warunkach. Nowy budynek to właśnie zapewni.

Tomasz Lorkowski, prezes zarządu firmy Berger Bau Polska sp. z o.o. z Wrocławia, która wygrała przetarg na realizację projektu, poinformował, że prace nad koncepcją i projektem budowlanym już trwają. – Mamy nadzieję i liczymy, że decyzja administracyjne zostaną wydane w odpowiednich terminach i będziemy mogli zmierzyć się z ambitnym terminem zakończenia prac. Jesteśmy w stanie podołać takim wyzwaniom – zapewnił.

Całkowita wartość projektu wynosi 26 575 362,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych to kwota

21 639 751,93 zł, a z budżetu państwa  – 4 548 086,94 zł.

Nowy budynek Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki. Wizualizacja

Zakres prac:

Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w tym m.in.

  • wyburzenie istniejącego budynku i łącznika oraz wewnętrznej klatki schodowej
  • przebudowa istniejącego oddziału intensywnej terapii
  • budowa nowego budynku
  • przebudowa pomieszczeń piwnic w budynku B pod potrzeby węzła, pomieszczenia gazów medycznych i pomieszczenia technicznego

Nowy budynek – 5 kondygnacji użytkowych:

  • Parter: obszerny hol, windy, zespół szatni dla personelu i studentów
  • Wyższy parter: sala gimnastyczna dla Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej
  • Poziom + 1: Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (sale łóżkowe z punktami pielęgniarskimi, zaplecze logistyczne, sanitarne i magazynowe, pokoje lekarskie.
  • Poziom + 2: poradnia okulistyczna, poczekalnia, punkt rejestracyjny, sanitariaty
  • Poziom + 3: Kliniczny Oddział Okulistyki (sale łóżkowe, centralnie położony punkt pielęgniarski, gabinety, pokój badań z ciemnią, zaplecze socjalne i sanitarne.
  • Poziom +4: blok operacyjny oraz 10-stanowiskowa sala z zapleczem

TERMIN REALIZACJI: 30 listopada 2022 r.