Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 28 sierpnia 2019

Nowoczesny sprzęt do radioterapii trafi do naszego szpitala

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze znalazł się wśród 20 ośrodków medycznych, które Ministerstwo Zdrowia wybrało do zakupu nowoczesnego sprzętu za w sumie 31 mln zł w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Umowę w tej sprawie podpisał we wtorek, 27 sierpnia, w Warszawie prezes zielonogórskiej lecznicy dr Marek Działoszyński.

W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Doposażenie zakładów radioterapii”, zgodnie z mapą potrzeb zdrowotnych na 2019 r., do Zielonej Góry trafi stacja planowania leczenia wartości około pół miliona złotych.

– To specjalistyczna stacja robocza kompatybilna do już posiadanych przez szpital oraz rozbudowa zintegrowanej linii radioterapeutycznej. Stacja wspomaga proces planowania radioterapii, czyli proces planowania leczenia, mający na celu skoncentrowanie dawki promieniowania w zmianie nowotworowej i zminimalizowanie powikłań ze strony sąsiadujących narządów – wyjaśnia Kornelia Zaborowska, kierownik Działu Aparatury Medycznej. Nowoczesny sprzęt ma pomóc w poprawie jakości usług w diagnostyce oraz leczeniu chorób onkologicznych.

Jak tłumaczyli podczas spotkania przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, wieloletnim priorytetem Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych jest wyrównanie różnic w dostępie do leczenia napromienianiem w poszczególnych regionach Polski. Szczególnie tam, gdzie dostęp do takich świadczeń nie osiągnął wskaźnika rekomendowanego przez Europejskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej. Głównym celem w 2019 roku jest zakup akceleratorów, stacji planowania leczenia, a także aparatów HDR. 

Obok Zielonej Góry nowoczesny sprzęt do radioterapii trafi do Białegostoku, Bielsko-Białej, Brzozowa, Bydgoszczy, Częstochowy, Gdańska, Gdyni, Gliwic, Katowic, Kielc, Koszalina, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Opola, Szczecina, Warszawy i Wrocławia.

Na zdjęciu: Prezes szpitala dr Marek Działoszyński podpisuje w Ministerstwie Zdrowia umowę ws. zakupu sprzętu