Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 11 października 2023

Nowa sterylizatornia już gotowa. Sprosta potrzebom bloków operacyjnych

Po niespełna roku zakończyła się gruntowna przebudowa Centralnej Sterylizatorni. Potrzeba jej rozbudowy wynikała z tego, że na terenie szpitala rozpoczęło funkcjonowanie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka z nowym blokiem operacyjnym i salami cięć cesarskich. Lada chwila również ruszą zabiegi na kolejnym nowym bloku operacyjnym (dwie sale) w budynku OIOM i okulistyki.

Warto podkreślić, iż z roku na rok rośnie w szpitalu liczba wykonywanych zabiegów. W 2022 r. przeprowadzono ich blisko 17 tys. Podstawowy, tzw. Centralny Blok Operacyjny to siedem sal operacyjnych. W związku z inwestycjami ostatnich lat, liczba miejsc na blokach operacyjnych wzrosła dwukrotnie, a tym samym znacznie zwiększyła się potrzeba sterylizowania narzędzi:

 • W 2021 r. miesięcznie przygotowywano średnio około 7,2 tys. pakietów sterylizacyjnych
 • W 2022 r. – miesięcznie 10,5 tys.
 • W 2023 r. – miesięcznie już 13 tys.

Prezes szpitala dr Marek Działoszyński wyraził zadowolenie z faktu uruchomienia w pełni wyremontowanej, rozbudowanej i przystosowanej do wymogów szpitala sterylizatorni. Podał statystykę przerabianych przez sterylizatornię zestawów narzędzi chirurgicznych, których liczba tylko w przeciągu ostatnich trzech lat zwiększyła się o blisko 100 proc. – To efekt tego, że powstało Centrum Zdrowia Matki i Dziecka z nowymi salami operacyjnymi, uruchamiamy niebawem nowy blok dla okulistyki. Wymogło to też zwiększenie zatrudnienia na sterylizatorni, która pracuje cały tydzień na trzy zmiany.

Prezes zarządu szpitala podkreślił rolę samorządu woj. lubuskiego, który na ten cel przekazał ponad 3,9 mln zł, przy wkładzie własnym lecznicy w kwocie 264 tys. zł. – Najważniejsze jest to, że nowe warunki pozwolą zwiększyć liczbę przeprowadzanych w szpitalu zabiegów – zauważył.

Elżbieta Anna Polak, marszałek woj. lubuskiego, gratulowała zarządowi szpitala kolejnej wykonanej inwestycji w ramach rozwoju placówki. – To są bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, ponieważ nowoczesna sterylizatornia oznacza bezpieczeństwo pacjentów, którzy trafiają na zabiegi i operacje. Szpital specjalizuje się w rozwoju kolejnych klinik i będziemy to wspierać – podkreśliła. Marszałek woj. lubuskiego przypomniała, że tylko w ciągu ostatniej dekady w szpitalu zainwestowane zostało 425 mln zł. – To środki, z których połowa pochodzi z budżetu samorządu województwa, a połowa ze środków unijnych.

– Cieszę się, że nowa Centralna Sterylizatornia będzie z jednej strony nadążała z przerobieniem sprzętu, który trzeba sterylizować, a z drugiej strony, że liczba tych sterylizacji stale rośnie – powiedział Waldemar Sługocki, poseł na Sejm RP. Zauważył, że Szpital Uniwersytecki stał się niezwykle istotną placówką z punktu widzenia zdrowia Lubuszan. – To placówka, która musi się rozwijać również dlatego, że powstał kierunek medyczny na Uniwersytecie Zielonogórskim i studenci muszą mieć odpowiednią bazę do nauki i zbierania doświadczeń – podkreślił.

– Ta inwestycja była naprawdę potrzebna, chcę to z całą mocą podkreślić – powiedziała Małgorzata Turonek, kierownik Centralnej Sterylizatorni. – Przede wszystkim wzrosła liczba sterylizowanych zestawów nazrzędzi i w poprzednich warunkach niezwykle trudno było tym wszystkim zająć się zgodnie z wymogami – zauważyła. Z kolei Grzegorz Sachar, właściciel firmy GOKA, podkreślił bardzo udaną współpracę z pracownikami szpitala, dzięki czemu, modernizacja przebiegała sprawnie i trwała niecały rok.

Rozbudowa i doposażenie Centralnej Sterylizatorni Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze”

Łączna kwota inwestycji – 4 169 837,21 zł, w tym:

 • 3 905 199,94 zł – dofinansowane z budżetu województwa
 • 264 637,27 zł – wkład własny szpitala

Umowa na roboty budowlane została zawarta 21 listopada 2022.

Wykonawca – Biuro Obsługi Budownictwa GOKA z Zielonej Góry. Prace rozpoczęły się w tym samym miesiącu.

Głównym celem modernizacji było zlikwidowanie krzyżujących się ciągów czystych i brudnych, co było elementem kontroli Sanepidu. Wymusiło to powiększenie sterylizatorni o przybudówkę do odbioru czystych narzędzi.

Powstały:

 • dwa niezależne ciągi sterylizacji
 • śluzy
 • zaplecze dla personelu
 • gruntownie przebudowano wnętrze
 • przebudowano instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne
 • zamontowano nowe urządzenia do sterylizacji
 • powstała nowa stacja uzdatniania wody
 • kupiono wyposażenie