Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 29 września 2023

Nowa intensywna terapia i okulistyka gotowe! Niebawem trafią tam pierwsi pacjenci

Po 19 miesiącach od rozpoczęcia prac na terenie szpitala stoi już gotowy do użytku budynek, w którym znajdą się kliniczne oddziały anestezjologii i intensywnej terapii oraz okulistyki. Podczas uroczystego otwarcia podkreślano tempo prac, ale przede wszystkim poprawę warunków świadczonych usług medycznych, jaki i pracy personelu.

Prezes zarządu szpitala, dr Marek Działoszyński, przypomniał jak wiele problemów towarzyszyło inwestycji. Wskazał na przeciągający się etap przetargów oraz pandemię i wojnę w Ukrainie, która mocno dała się we znaki wykonawcy. Podkreślił, że mimo tych przeszkód, firma Berger Bau Polska świetnie dała sobie radę. Prezes dziękował tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania inwestycji. – To Dział Zamówień Publicznych oraz Dział Inwestycji i Remontów z Pawłem Urbańskim na czele, a także Sebastian Ciemnoczołowski, który zabiegał za funduszami – wyróżnił.

Dodał, że nowa intensywna terapia, to przede wszystkim zwiększenie bazy anestezjologicznej, co jest koniecznym warunkiem, by szpital mógł się rozwijać i realizować wysokospecjalistyczne zabiegi medyczne, również studenci będą mieli świetną bazę dydaktyczną. – Mamy kadrę, brakowało infrastruktury, a dziś udało się to zmienić. Teraz wyzwanie przed oddziałami – podkreślił.

– Mamy to, na co czekaliśmy tak długo. Serdecznie gratulują zarządowi szpitala – powiedziała Elżbieta Anna Polak. – Ten szpital zasługuje na każde pieniądze, które zresztą ostatnio płyną tutaj szerokim strumieniem. Bardzo się cieszę, że pieniądze z Unii Europejskiej były dostępne na tę inwestycję, ale przede wszystkim cieszę się, że mieszkańcy naszego regionu będą mieli lepsze warunki do leczenia i większe szanse na życie. A nie ma nic ważniejszego niż zdrowie i jakość życia i chyba cała Polska już wie, że w Lubuskiem to priorytet numer jeden – zaznaczyła.

W imieniu parlamentarzystów głos zabrał senator Wadim Tyszkiewicz. – Ja również bardzo cieszę się, że zielonogórski szpital  tak mocno się rozwija, bo przecież tu chodzi o życie mieszkańców regionu. Gratuluję i wszystkiego dobrego!

Główny specjalista ds. rozwoju i radny samorządowy Sebastian Ciemnoczołowski zauważył , że pieniądze to nie wszystko, dlatego akcentował wkład osób, których – jak to określił – na co dzień nie widać. Wymienił z imienia i nazwiska pracowników Działów: Inwestycji i Remontów, Aparatury Medycznej, Administracyjno-Gospodarczego, Informatyki, Eksploatacji oraz Zamówień Publicznych. – Wszyscy uczestniczyli w tej inwestycji – podkreślił.

 Tomasz Lorkowski, prezes firmy Berger Bau Polska potwierdził słowa prezesa szpitala, że rzeczywiście przyszło im pracować w niełatwych czasach. – Chciałbym jednak w tym miejscu podziękować, za przygotowanie i przeprowadzenie tej inwestycji w sposób niezwykle profesjonalny.

Dr n. med. Krzysztof Szmatłoch, kierownik Klinicznego Oddziału Okulistyki, wyraził zadowolenie, że region lubuski, otoczony bardzo silnymi ośrodkami medycznymi, dzięki tej inwestycji zmierza do wyrównania poziomu. – Okulistyka lubuska nigdy nie miała oddziału tak nowoczesnego.

Z kolei dr n. med. Bartosz Kudliński podkreślił, że personel Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, którym kieruje, jest gotowy do pracy w nowych warunkach. – Przez ostatnie lata szykowaliśmy się do tej zmiany, trenowaliśmy, pracowaliśmy, uczyliśmy się. Chcemy ruszyć z pomocą, tak, by to wszystko, czego się nauczyliśmy służyło jak najlepiej pacjentom – zapewnił.

Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki. Najważniejsze fakty:

 • Całkowita wartość projektu – (wydatki ogółem) – 45 378 787,44 PLN,
 • Wydatki kwalifikowalne – 45 255 787,44 PLN
 • Dofinansowanie: 42 604 182,74 PLN, w tym środki z UE – 38 056 095,80 PLN oraz Budżet Państwa – 4 548 086,94 PLN
 • Dotacja z budżetu Województwa Lubuskiego – 2 418 335,00 PLN
 • Wkład własny: 356 269,70 PLN

Przeniesienie oddziału intensywnej terapii pozwoli na:

 • Dostosowanie oddziału do wymogów rozporządzenia MZ w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
 • Zwiększenie liczby łóżek z 10 do 17
 • Poprawę warunków dla pacjentów
 • Poprawę warunków pracy personelu
 • Wzrost bezpieczeństwa usług medycznych
 • Wydzielenie pediatrycznych łóżek OIT dla dzieci: po zabiegach okulistycznych i laryngologicznych, po poważnych urazach celem ustabilizowania przed przekazaniem do CZMiD

Przeniesienie oddziału okulistyki i poradni z budynku E pozwoli na:

 • Poprawę warunków leczenia pacjentów
 • Poprawę warunków pracy personelu
 • Poprawę dostępu do diagnostyki
 • Zwiększenie liczby łóżek z 20 do 22
 • Wydzielenie łóżek pediatrycznych
 • Zwiększeniem liczby sal operacyjnych

Nowy budynek – 5 kondygnacji użytkowych:

 • Parter: obszerny hol, windy, zespół szatni dla personelu i studentów
 • Wyższy parter: sala gimnastyczna dla Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej
 • Poziom + 1: Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (sale łóżkowe z punktami pielęgniarskimi, zaplecze logistyczne, sanitarne i magazynowe, pokoje lekarskie.
 • Poziom + 2: poradnia okulistyczna, poczekalnia, punkt rejestracyjny, sanitariaty
 • Poziom + 3: Kliniczny Oddział Okulistyki (sale łóżkowe, centralnie położony punkt pielęgniarski, gabinety, pokój badań z ciemnią, zaplecze socjalne i sanitarne).
 • Poziom +4: blok operacyjny oraz 10-stanowiskowa sala z zapleczem

Zakres prac:

Obejmował m.in. wyburzenie istniejącego budynku i łącznika oraz wewnętrznej klatki schodowej, przebudowę istniejącego OIOM-u, budowę nowego budynku, przebudowę pomieszczeń piwnic w budynku B pod potrzeby węzła, pomieszczenia gazów medycznych i pomieszczenia technicznego.

Kalendarium:

 • Październik 2020 – podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim
 • Październik 2021 – podpisanie umowy z wykonawcą firmą Berger Bau Polska
 • Luty 2022 – rozpoczęcie prac od wyburzenia łącznika
 • Grudzień 2022 – zakończenie stanu surowego – Wiecha.
 • 2023 – elewacja i prace wewnątrz budynku.
 • Wrzesień 2023 – otwarcie obiektu