Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 5 sierpnia 2019

Nie przyjdziesz do lekarza? Pamiętaj o odwołaniu wizyty!

Pacjenci często narzekają na kolejki do lekarzy. Należy jednak pamiętać, że jednym z powodów długiego oczekiwania jest fakt, iż część z nich po prostu nie odwołuje wizyt. – Tylko w poniedziałek, 29 lipca, do poradni bólu nie zgłosiło się aż 8 osób. Z kolei w czwartek, 25 lipca, w poradni naczyniowej zapisanych było 15 osób, a przyszło tylko kilka – zauważa Ewa Małecka, pielęgniarka koordynująca poradnie przyszpitalne.

Z naszych danych wynika, że średnio co piąty pacjent nie zgłasza się na umówioną wizytę w przyszpitalnych poradniach. W ubiegłym roku z wizyty w naszych poradniach skorzystało ponad 106 tys. pacjentów, a w pierwszym półroczu tego roku było ich już blisko 57 tysięcy.  Rocznie, na umówioną wizytę nie przychodzi kilka tysięcy osób! Tylko w tym roku na planowe przyjęcie na oddział do szpitala lub do poradni (dotyczy pierwszej wizyty ze skierowaniem) nie zgłosiły się aż 1893 osoby. 

– Pacjenci tłumaczą się różnie, że o wizycie zapomnieli, a nawet śmiercią bliskich. Kiedy były upały, to na 30 osób 5 lub 6 nie przychodziło. Gdybyśmy wiedzieli, że one się nie pojawią, można by przyjąć innych pacjentów i kolejki byłyby krótsze. Do tego ci, którzy nie przychodzą na swój termin wizyty, zgłaszają się niezapowiedziani w innych dniach i powodują kolejne problemy – mówi Ewa Małecka.

Pielęgniarka przypomina, że można odwołać wizytę dzwoniąc nie tylko na główną rejestrację, ale także do danej poradni. – Jeżeli ktoś jest na przykład zarejestrowany do neurochirurga, to może już po godz. 9.00 dzwonić do poradni. Pielęgniarka od razu go wykreśli i może podać kolejny termin – radzi. – Często pacjenci tłumaczą się, że się nie dodzwonili. Należy pamiętać, że poradnia główna czynna jest od godz. 8.00 i dopiero wtedy można dzwonić w sprawie odwołania wizyty – dodaje.

Tutaj znajdziesz numery telefoniczne do poradni szpitalnych:

http://www.szpital.zgora.pl/poradnie

Pamiętaj! Jeśli nie możesz zgłosić się na oddział lub skorzystać z wizyty w poradni w wyznaczonym dniu, koniecznie to zgłoś. Warto wiedzieć, że odwołanie wizyty jest obowiązkiem ustawowym pacjenta.

Art. 20 ust. 9  Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2019.1379 ze zmianami) mówi, że:  „W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie określonym w trybie ust. 2, 7 lub 8 lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę”.

Wizytę można odwołać telefonicznie lub osobiście.

WAŻNE! Jeśli zrezygnujemy z wizyty lub będziemy chcieli zapisać się gdzie indziej, szpital ma obowiązek zwrócić pacjentowi oryginał skierowania.