Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 16 listopada 2020

Myśliwi przekazali nam karetkę. Zbiórka pieniędzy trwała kilka miesięcy

Fot. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Przed wejściem do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka odbyła się dziś uroczystość przekazania naszemu szpitalowi karetki. To dar Stowarzyszenia „Myśliwi okręgu zielonogórskiego Dzieciom”, na który złożyło się ponad 100 związanych z łowiectwem ofiarodawców.

W marcu 2019 r. powołane zostało do życia Stowarzyszenie „Myśliwi Okręgu Zielonogórskiego Dzieciom”, które za cel postawiło sobie zebrać pieniądze, a następnie kupić na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego karetkę dedykowaną przede wszystkim dzieciom i ich mamom.

We wrześniu 2020 r. plan został zrealizowany i obie strony podpisały umowę darowizny, na mocy której szpital wzbogacił się o opla movano o wartości 112 tys. zł. Aby jednak opel stał się ambulansem, szpital z własnych środków dołożył blisko 120 tys. zł, z których pokryto koszty przystosowania busa do potrzeb medycznych. Karetka będzie służyła przede wszystkim do międzyszpitalnego transportu pacjentów. Po ustaniu pandemii, docelowo ma służyć małym pacjentom Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.

Za przekazanie karetki dziękował myśliwym prezes szpitala dr Marek Działoszyński. – To bardzo szczytna idea i udana inicjatywa. Okazali się dużą skutecznością. Cieszę się tym bardziej, że sam jestem myśliwym. – zaznaczył. Radości z przekazania karetki nie krył Damian Olszewski, przedstawiciel i  inicjator powstania Stowarzyszenia. – Towarzyszy mi ogromne wzruszenie, że możemy tę karetkę dziś, w tych trudnych czasach, ofiarować. Chciałem podziękować kołom łowieckim, nadleśnictwom, firmom i instytucjom, a także osobom prywatnym, którym pasja łowiecka jest bliska sercu.

Podziękował również prezesowi szpitala za sfinansowanie zabudowy i wyposażenia pojazdu. Do podziękowań dołączył się także Andrzej Bawłowicz, kolejny przedstawiciel Stowarzyszenia. – To była wzorowa współpraca i dlatego Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze swoją uchwałą przyznał odznaki „Zasłużony dla łowiectwa zielonogórskiego” – powiedział.

Otrzymali je prezes Marek Działoszyński i Witold Głodecki, kierownik Zespołu Transportu Medycznego szpitala, który gorąco dziękował za karetkę. – Jest to ambulans przeznaczony do specjalistycznych transportów pacjentów w stanie zagrożenia życia – dzieci i dorosłych. Na jego stanie są butle tlenowe, nosze, krzesełko kardiologiczne z odpowiednimi najazdami, defibrylator, respirator oraz szafki i półki na lekarstwa – wyliczył. – Te rzeczy zakupił szpital, jednak nie byłoby to możliwe, gdyby nie dar myśliwych w postaci tego pojazdu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, bo to nie było łatwe zadanie.

Do tej pory Zespół Transporty Medycznego szpitala składający się  z 18 ratowników medycznych i kierowców dysponował trzema ambulansami, w tym jedyną w województwie karetką neonatologiczną (rocznie pokonuje 50 tys. km, jeśli zachodzi taka potrzeba transportuje również „dodatnie” noworodki), a także jedną karetką specjalistyczną i jedną do transportów covidowych.

Tylko w październiku br. zespół „S” wraz z firmą zewnętrzną świadczącą usługi transportu sanitarnego na rzecz naszego Szpitala wykonał ponad 300 przewozów, przewożąc pacjentów ze szpitala do domu lub do izolatorium oraz 35 medycznych pomiędzy szpitalami, z pacjentami w stanie często ciężkim. Do tego należy dodać od 20-25 dziennie przewozów wewnątrzszpitalnych, np. chorych z SOR na Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych, na badanie TK (w kontenerze), czy w związku z koniecznością przekazania pacjentów między oddziałami szpitala.

Zespół koordynuje również pracę trzech zespołów sanitarnych zewnętrznej firmy świadczącej usługi na rzecz zielonogórskiego szpitala oraz transport dializowy (transport pacjentów z domu do szpitala na dializoterapię). Od początku listopada otrzymał także wsparcie jednej karetki covidowej zakontraktowanej przez LOW NFZ.