Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 22 marca 2021

Możliwość odbioru oryginałów dokumentacji medycznej

Fot. Pixabay

W związku z przystąpieniem do procedury niszczenia dokumentacji medycznej pacjentów, którym udzielono świadczeń zdrowotnych w szpitalu w 2000 r. na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 666 z późn. zm.), informujemy, że od dnia 23.03.2021 r. do dnia 16.04.2021 r.  istnieje możliwość odbioru oryginałów tej dokumentacji.

Osobami uprawnionymi do odbioru dokumentacji medycznej są:

  • pacjent
  • jego przedstawiciel ustawowy
  • osoba pisemnie upoważniona przez pacjenta
  • po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w ust. 2a i 2b ustawy,

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – 68 329 62 08