Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Młodszy asystent w pracowni immunohistochemii Zakładu Patomorfologii

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. zatrudni w pracowni immunohistochemii Zakładu Patomorfologii na stanowisko młodszego asystenta.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe związane z biologią i pracą w warunkach laboratoryjnych (np. mgr biologii, biotechnologii, biologii medycznej itp.)
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dobra organizacja pracy,
  • komunikatywność, rzetelność, skrupulatność,
  • odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty:

  • życiorys i list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania dokumentów: do dnia  31.05.2024 r.

Miejsce składania dokumentów: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Zyty 26, Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi z dopiskiem: zatrudnienie w Zakładzie Patomorfologii lub drogą mailową na adres np.w@szpital.zgora.pl

Za złożenie oferty w terminie uważa się datę wpływu oferty do Szpitala.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 32 96 605 lub (68) 3296 220.